Zápis do registra partnerov verejného sektora od 199 €

Zapíšte sa včas do Registra partnerov verejného sektora, inak sa nebudete môcť zúčastniť na verejnom obstarávaní a môžete prísť o dotácie z fondov EÚ a peniaze od štátu. Zápis do registra vám môže zabezpečiť  len zákonom určená oprávnená osoba, ktorou je aj naša advokátska kancelária. Návrh na zápis do registra si nemôžete podať sami. Za nesplnenie si povinností vyplývajúcich z protischránkového zákona vám hrozí pokuta až 1 000 000 €. 

 

Ďakujeme za dôveru aj týmto významným klientom

Povedali o nás

    Profil advokátskej kancelárie

    Lanikova Group, s.r.o. je významnou slovenskou advokátskou kanceláriou s vyše 30 ročnou praxou. Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného práva,  práva nehnuteľností a družstevného práva. V posledných rokoch sa špecializujeme najmä na ochranu osobných údajov, právo pre eshopy, IT právo a právo duševného vlastníctva. Našim cieľom je práca na vysokej odbornej úrovni a individuálny prístup ku každému klientovi. Záujem klienta je u nás vždy na prvom mieste.

    Mohli ste nás vidieť