All posts by: admin

About admin

GDPR eBook zadarmo Pracujete s osobnými údajmi? Potom sa vás GDPR týka. Stiahnite si eBook zadarmo a dozviete sa, ako zvládnete GDPR sami za 5 dní. Vyplňte formulár a stiahnite si zadarmo eBook k unikátnej knihe GDPR v praxi s kompletnými vzormi pre jednoduché a rýchle zavedenie GDPR do praxe.

Register partnerov verejného sektora Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje o fyzických a právnických osobách, ktoré sú podľa tohto zákona partnermi verejného sektora. Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, tzv. protischránkovým zákonom. […]

Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2016 Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva pravidelne kontroly zamerané na zákonnosť spracúvania […]

Nároky z neplatných družstevných podielnických listov DPL Otázka: Dobrý deň, pred dvomi rokmi som zdedil po babke cenné papiere v poľnohospodárskom družstve. Cenné papiere, ktoré sa nazývali družstevné podielnické listy, mali byť evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov. Keď som sa informoval na družstve, povedali mi, že družstevné podielnické listy boli premenené na listinné a vyhlásené za […]

Otázka: Traja súrodenci sme zdedili polyfunkčný dom na námestí v Nitre. Každý z nás má spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3. Jednotlivé byty a nebytové priestory v dome sa prenajímajú. Nehnuteľnosť spravuje a o všetkom rozhoduje moja sestra. Zisk z prenájmu nám vypláca raz za rok. Už dlhšie máme však s bratom podozrenie, že nás klame a necháva si peniaze. […]

E-shopisti od 1.2.2016 musíte aktualizovať obchodné podmienky Od 1.februára 2016 musia prevádzkovatelia e-shopov aktualizovať svoje podmienky. Novým zákonom sa rozširuje informačná povinnosť e-shopistov o možnosť alternatívneho riešenia sporov. V záujme posilnenia ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, bol prijatý nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Týmto zákonom sa zavádza možnosť mimosúdneho riešenia sporu […]

Smrť dlžníka a poistenie úveru OTÁZKA: Dobrý deň pani advokátka Lániková, rada by som vás poprosila o radu. Prednedávnom nám zomrel otec a v priebehu dedičského konania sme sa s bratom dozvedeli, že otec si zobral rok pred smrťou  úver. Úver bol pre prípad smrti poistený, napriek tomu však banka  od nás ako dedičov vymáha otcov dlh. […]

Rozvod. Kedy vás súd rozvedie? Rozvod ako taký je  pre mnohých chúlostivá a často zdĺhavá záležitosť. Na to, aby ste sa vyhli ďalším nepríjemnostiam a komplikáciám počas tohto procesu je dôležité zvoliť správny prístup. Je potrebné uvedomiť si niekoľko skutočností. V zásade je pre obe strany lepšie, ak sa vedia navzájom dohodnúť na rozvode samotnom, teda či s ním […]

Súhlas so spracúvaním osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov vydal v decembri 2015 metodické usmernenie, týkajúce sa súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov. Usmernenie sa dotýka najmä eshopov, webov a firiem, ktoré získavajú osobné údaje napríklad na účely marketingu, či vernostného programu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov Podľa zákona o ochrane osobných údajov je súhlasom […]

Návrh na rozvod manželstva. Idete podávať návrh na rozvod? Súd rozvedie manželstvo na základe návrhu na rozvod, podaného na príslušný súd jedným z manželov. Pokiaľ majú manželia spoločné deti, s konaním o rozvode manželstva je spojené aj konanie o úprave práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode. V záujme ochrany vašich […]