All posts by: admin

About admin

Ako vytvoriť obchodné podmienky pre eshop Predaj tovaru a služieb prostredníctvom eshopu je osobitná forma predaja tovaru a služieb na diaľku. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká uzatvorením kúpnej zmluvy na diaľku, a to prostredníctvom elektrotechnických prostriedkov, ako je napríklad telefón, fax alebo elektronická pošta.  Keďže komunikácia elektronickými prostriedkami nesie so sebou určité obmedzenia, zmluvné strany musia byť […]

Smernica o prijímaní a preverovaní podnetov zamestnancov Čo je smernica o prijímaní a preverovaní podnetov o protispoločenskej činnosti? Jedným z ďalších opatrení vlády na prevenciu a boj proti korupcii bolo prijatie zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, tzv. zákon o whistleblowingu. V súvislosti s týmto zákonom bola orgánom verejnej správy  uložená povinnosť vytvoriť vnútorný systém na prijímanie a preverovanie […]

Ochrana osobných údajov a whistleblowing Zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti bola firmám, ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov a všetkým orgánom verejnej správy uložená povinnosť vytvoriť vnútorný systém na prijímanie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti zo strany zamestnancov. Informácie týkajúce sa vnútorného systému na prijímanie a preverovanie podnetov zamestnancov zapracuje zamestnávateľ do vnútorného […]

Pozvanie na prednášky whistleblowing a ochrana osobných údajov Pre pozitívnu odozvu zo strany účastníkov prednášky týkajúcej sa nového zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, sme pre vás v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou BPM Slovakia s.r.o. pripravili prednášky na nasledovné témy:     Zaregistrovať sa na tieto prednášky môžete […]

Zákon o whistleblowingu Ste zamestnávateľ, ktorý má najmenej 50 zamestnancov? Potom musíte do 1.júla 2015 vytvoriť protikorupčný systém a zapracovať ho do protikorupčnej smernice. Pokiaľ si túto povinnosť nesplníte, môže Vám inšpektorát práce uložiť pokutu až do 20 000 eur. Od 1.1.2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, tzv. […]

Whistleblowing: Aké povinnosti ukladá firmám protikorupčný zákon? V rámci boja proti korupcii bol prijatý nový tzv. protikorupčný zákon alebo zákon o whistleblowingu. Na rozdiel od predchádzajúcich opatrení vlády, tento sa vzťahuje aj na podnikateľov. Aké nové povinnosti Vám plynú z protikorupčného zákona? Protikorupčný zákon ukladá orgánom verejnej správy a zamestnávateľom viaceré povinnosti. Vo vzťahu k podnikateľom, sa zákon vzťahuje […]

Oznámenie informačného systému na Úrad na ochranu osobných údajov Podľa zákona o ochrane osobných údajov účinného do 15. apríla 2014 sa na každý informačný systém, okrem zákonom stanovených výnimiek, vzťahovala registračná povinnosť. Za registráciu každého informačného systému sa na Úrade na ochranu osobných údajov platil správny poplatok vo výške 20 eur. Po novele zákona už […]

Obchodné podmienky pre eshop Majitelia eshopu, vedeli ste, že je potrebné aktualizovať vaše obchodné podmienky? Dňa 13. júna 2014 nadobúda účinnosť nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov. Tento zákon upravuje podmienky predaja tovaru alebo […]