17dec 2015
rozvod_manzelstva_advokat_lanikova_group

Rozvod. Kedy vás súd rozvedie? Rozvod ako taký je  pre mnohých chúlostivá a často zdĺhavá záležitosť. Na to, aby ste sa vyhli ďalším nepríjemnostiam a komplikáciám počas tohto procesu je dôležité zvoliť správny prístup. Je potrebné uvedomiť si niekoľko skutočností. V zásade je pre obe strany lepšie, ak sa vedia navzájom dohodnúť na rozvode samotnom, teda či s ním […]

10dec 2015
suhlas_ochrana_osobnych_udajov_lanikova_group_advokat_advokatska_kancelaria

Súhlas so spracúvaním osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov vydal v decembri 2015 metodické usmernenie, týkajúce sa súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov. Usmernenie sa dotýka najmä eshopov, webov a firiem, ktoré získavajú osobné údaje napríklad na účely marketingu, či vernostného programu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov Podľa zákona o ochrane osobných údajov je súhlasom […]

04dec 2015
vyvlastnenie_advokat_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb od roku 2016 NR SR schválila nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim. Účinnosť nadobudne od 1.júla 2016. Účelom tohto nového zákona je zakotviť právnu reguláciu vyvlastnenia v samostatnej zákonnej úprave. Podmienky vyvlastnenia Na to, aby bolo možné pozemok alebo stavbu vyvlastniť, t.j. odňať ju z vlastníctva pôvodného […]

30nov 2015
alternativne_riesenie_sporov_obchodne_podmienky_lanikova_group_advokatska_kancelaria_advokat

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Nevyreklamovali vám tovar? Porušil predávajúci svoje zákonné povinnosti? Od roku 2016 môžete požiadať o  alternatívne riešenie sporu. Váš spor sa vyrieši rýchlo, online a hlavne ZADARMO! V novembri 2016 schválila NRSR nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorý vychádza zo smernice o riešení spotrebiteľských sporoch online. Týmto zákonom sa zavádza možnosť alternatívneho riešenia […]

18nov 2015
kupna_zmluva_na_byt_predaj_bytu_Lanikova_Group_advokatska_kancelaria_advokat

Kúpna zmluva na byt Kúpna zmluva je typickým príkladom tzv. scudzovacích zmlúv, ktorých účelom je prevod vlastníckeho práva. Pri kúpnej zmluve vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať predmet kúpy kupujúcemu, a zároveň je kupujúci povinný predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Predmetom kúpy môže hnuteľná aj nehnuteľná vec, pričom pokiaľ ide o nehnuteľnosť, musí byť zmluva […]

04nov 2015
seminar_pravo_pre_eshop_obchodne_podmienky_lanikova_group_advokat

Pozvanie na seminár “Právo pre eshopy” Už teraz pre vás pripravujeme prednášky a semináre na rok 2016. V spolupráci so známym vydavateľstvom odbornej literatúry a vzdelávacou inštitúciou Verlag Dashofer budeme v roku 2016 lektorovať okrem iného seminár na tému „Právo pre eshopy“. Stručná charakteristika seminára „Právo pre eshopy“ Prevádzkovateľ eshopu alebo ten, kto sa len založiť eshop chystá, […]