02apr 2015

Whistleblowing: Aké povinnosti ukladá firmám protikorupčný zákon? V rámci boja proti korupcii bol prijatý nový tzv. protikorupčný zákon alebo zákon o whistleblowingu. Na rozdiel od predchádzajúcich opatrení vlády, tento sa vzťahuje aj na podnikateľov. Aké nové povinnosti Vám plynú z protikorupčného zákona? Protikorupčný zákon ukladá orgánom verejnej správy a zamestnávateľom viaceré povinnosti. Vo vzťahu k podnikateľom, sa zákon vzťahuje […]

06dec 2014

Oznámenie informačného systému na Úrad na ochranu osobných údajov Podľa zákona o ochrane osobných údajov účinného do 15. apríla 2014 sa na každý informačný systém, okrem zákonom stanovených výnimiek, vzťahovala registračná povinnosť. Za registráciu každého informačného systému sa na Úrade na ochranu osobných údajov platil správny poplatok vo výške 20 eur. Po novele zákona už […]

06okt 2014

Obchodné podmienky pre eshop Majitelia eshopu, vedeli ste, že je potrebné aktualizovať vaše obchodné podmienky? Dňa 13. júna 2014 nadobúda účinnosť nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov. Tento zákon upravuje podmienky predaja tovaru alebo […]