Obchodné právo

Register partnerov verejného sektora Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje o fyzických a právnických osobách, ktoré sú podľa tohto zákona partnermi verejného sektora. Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, tzv. protischránkovým zákonom. […]

register_podnikatelov_lanikova_group_advokatska_kancelaria_advokat

Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Národná rada SR dňa 22.9. 2015 prijala zákon č. 272/2015 o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len register právnických osôb). Register právnických osôb je informačným systémom verejnej správy, vybudovaný ako jeden zo základných registrov v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. […]