Ochrana osobných údajov

GDPR eBook zadarmo Pracujete s osobnými údajmi? Potom sa vás GDPR týka. Stiahnite si eBook zadarmo a dozviete sa, ako zvládnete GDPR sami za 5 dní. Vyplňte formulár a stiahnite si zadarmo eBook k unikátnej knihe GDPR v praxi s kompletnými vzormi pre jednoduché a rýchle zavedenie GDPR do praxe.

ochrana_osobnych_udajov_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2016 Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva pravidelne kontroly zamerané na zákonnosť spracúvania […]

suhlas_ochrana_osobnych_udajov_lanikova_group_advokat_advokatska_kancelaria

Súhlas so spracúvaním osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov vydal v decembri 2015 metodické usmernenie, týkajúce sa súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov. Usmernenie sa dotýka najmä eshopov, webov a firiem, ktoré získavajú osobné údaje napríklad na účely marketingu, či vernostného programu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov Podľa zákona o ochrane osobných údajov je súhlasom […]

ochrana_osobnych_udajov_kontrola_lanikova_group_advokatska_kancelaria_advokat

Plán kontroly ochrany osobných údajov na rok 2015 Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov pravidelne kontroly u prevádzkovateľov, […]

suhlas_cookies_informacie_lanikova_group_advokatska_kancelaria_advokat

Kedy je potrebný súhlas s používaním cookies?  V nadväznosti na zmeny v politike cookies spoločnosti Google, si vás touto cestou dovoľujeme upozorniť na povinnosti, ktoré vám v súvislosti s tým vznikli. Povinnosti  týkajúce sa používania cookies je potrebné splniť do 30. 09.2015. Čo sú „cookies“? Cookies predstavujú mikrodáta ukladané internetovou stránkou alebo aplikáciou, keď užívateľ vstupuje na stránku z […]

lanikova_group_advokatska_kancelaria_zodpovedna_osoba

Ochrana osobných údajov a whistleblowing Zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti bola firmám, ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov a všetkým orgánom verejnej správy uložená povinnosť vytvoriť vnútorný systém na prijímanie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti zo strany zamestnancov. Informácie týkajúce sa vnútorného systému na prijímanie a preverovanie podnetov zamestnancov zapracuje zamestnávateľ do vnútorného […]

lanikova_group_advokatska_kancelaria_ochrana_osobnych_udajov

Pozvanie na prednášky whistleblowing a ochrana osobných údajov Pre pozitívnu odozvu zo strany účastníkov prednášky týkajúcej sa nového zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, sme pre vás v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou BPM Slovakia s.r.o. pripravili prednášky na nasledovné témy:     Zaregistrovať sa na tieto prednášky môžete […]

Oznámenie informačného systému na Úrad na ochranu osobných údajov Podľa zákona o ochrane osobných údajov účinného do 15. apríla 2014 sa na každý informačný systém, okrem zákonom stanovených výnimiek, vzťahovala registračná povinnosť. Za registráciu každého informačného systému sa na Úrade na ochranu osobných údajov platil správny poplatok vo výške 20 eur. Po novele zákona už […]