Právo nehnuteľností

pravo_nehnutelnosti_spor_spoluvlastníkov_sud_dohoda_lanikova_group_adovkatska_kancelaria

Otázka: Traja súrodenci sme zdedili polyfunkčný dom na námestí v Nitre. Každý z nás má spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3. Jednotlivé byty a nebytové priestory v dome sa prenajímajú. Nehnuteľnosť spravuje a o všetkom rozhoduje moja sestra. Zisk z prenájmu nám vypláca raz za rok. Už dlhšie máme však s bratom podozrenie, že nás klame a necháva si peniaze. […]

vyvlastnenie_advokat_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb od roku 2016 NR SR schválila nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim. Účinnosť nadobudne od 1.júla 2016. Účelom tohto nového zákona je zakotviť právnu reguláciu vyvlastnenia v samostatnej zákonnej úprave. Podmienky vyvlastnenia Na to, aby bolo možné pozemok alebo stavbu vyvlastniť, t.j. odňať ju z vlastníctva pôvodného […]

kupna_zmluva_na_byt_predaj_bytu_Lanikova_Group_advokatska_kancelaria_advokat

Kúpna zmluva na byt Kúpna zmluva je typickým príkladom tzv. scudzovacích zmlúv, ktorých účelom je prevod vlastníckeho práva. Pri kúpnej zmluve vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať predmet kúpy kupujúcemu, a zároveň je kupujúci povinný predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Predmetom kúpy môže hnuteľná aj nehnuteľná vec, pričom pokiaľ ide o nehnuteľnosť, musí byť zmluva […]

lanikova_group_pravo_nehnutelnosti

Príspevok na zateplenie rodinných domov Vláda schválila ďalší zo sociálno-ekonomických balíkov. Štát prispeje majiteľom na zateplenie ich rodinných domov. Novelizáciou zákona o energetickej hospodárnosti budov a ďalších relevantných zákonov sa ustanovia legislatívne pravidlá pre príspevok na zateplenie rodinných domov. V rámci tohto projektu má štát preplatiť až 30 mil. eur. Pre koho je príspevok určený? Príspevok na zateplenie […]