Protikorupčné právo

smernica_o_protispolocenskej_cinnosti_wshistleblowing_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Smernica o prijímaní a preverovaní podnetov zamestnancov Čo je smernica o prijímaní a preverovaní podnetov o protispoločenskej činnosti? Jedným z ďalších opatrení vlády na prevenciu a boj proti korupcii bolo prijatie zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, tzv. zákon o whistleblowingu. V súvislosti s týmto zákonom bola orgánom verejnej správy  uložená povinnosť vytvoriť vnútorný systém na prijímanie a preverovanie […]

lanikova_group_advokatska_kancelaria_zodpovedna_osoba

Ochrana osobných údajov a whistleblowing Zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti bola firmám, ktoré zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov a všetkým orgánom verejnej správy uložená povinnosť vytvoriť vnútorný systém na prijímanie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti zo strany zamestnancov. Informácie týkajúce sa vnútorného systému na prijímanie a preverovanie podnetov zamestnancov zapracuje zamestnávateľ do vnútorného […]

lanikova_group_advokatska_kancelaria_ochrana_osobnych_udajov

Pozvanie na prednášky whistleblowing a ochrana osobných údajov Pre pozitívnu odozvu zo strany účastníkov prednášky týkajúcej sa nového zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, sme pre vás v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou BPM Slovakia s.r.o. pripravili prednášky na nasledovné témy:     Zaregistrovať sa na tieto prednášky môžete […]

Zákon o whistleblowingu Ste zamestnávateľ, ktorý má najmenej 50 zamestnancov? Potom musíte do 1.júla 2015 vytvoriť protikorupčný systém a zapracovať ho do protikorupčnej smernice. Pokiaľ si túto povinnosť nesplníte, môže Vám inšpektorát práce uložiť pokutu až do 20 000 eur. Od 1.1.2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, tzv. […]

Whistleblowing: Aké povinnosti ukladá firmám protikorupčný zákon? V rámci boja proti korupcii bol prijatý nový tzv. protikorupčný zákon alebo zákon o whistleblowingu. Na rozdiel od predchádzajúcich opatrení vlády, tento sa vzťahuje aj na podnikateľov. Aké nové povinnosti Vám plynú z protikorupčného zákona? Protikorupčný zákon ukladá orgánom verejnej správy a zamestnávateľom viaceré povinnosti. Vo vzťahu k podnikateľom, sa zákon vzťahuje […]