Návrh na rozvod manželstva.

Idete podávať návrh na rozvod?

Súd rozvedie manželstvo na základe návrhu na rozvod, podaného na príslušný súd jedným z manželov. Pokiaľ majú manželia spoločné deti, s konaním o rozvode manželstva je spojené aj konanie o úprave práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode.

V záujme ochrany vašich práv počas konania o rozvode a úprave práv k deťom vám odporúčame, aby ste sa dali zastúpiť advokátom. Pokiaľ si však chcete návrh na rozvod podať sami,  použite vzor návrhu na rozvod vypracovaný advokátom.

Výmenou za email si môžete zadarmo stiahnuť vzor, ktorý sme pre vás pripravili.

Vyplňte formulár a dostanete vzor návrhu na rozvod zadarmo.


Vaše meno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)