Obchodné podmienky pre eshop

Majitelia eshopu, vedeli ste, že je potrebné aktualizovať vaše obchodné podmienky?

Dňa 13. júna 2014 nadobúda účinnosť nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov. Tento zákon upravuje podmienky predaja tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, teda aj prostredníctvom internetového obchodu.

Aké zmeny priniesol nový zákon o ochrane spotrebiteľa?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa sprísňuje podmienky, za akých môže prevádzkovateľ internetového obchodu predávať tovar alebo poskytovať služby na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku. Týchto zmien je viacero, preto uvádzame tie najdôležitejšie:

  • rozšírenie informatívnej povinnosti predávajúceho,
  • povinnosť predávajúceho dať spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči (napr. list, email),
  • povinnosť zabezpečiť potvrdenie spotrebiteľa, že je oboznámený s jeho povinnosťou platiť, a to napríklad zavedením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“,
  • predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy na 14 dní,
  • rozšírenie prípadov, kedy nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy,
  • povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa, že znáša náklady na vrátenie tovaru,
  • povinnosť zverejniť formulár na odstúpenie od zmluvy na internetovej stránke.

Čo má prevádzkovateľ eshopu teda spraviť do 13. júna 2014?

Vo vzťahu k novému zákonu o ochrane spotrebiteľa, ktorý nadobudne účinnosť dňa 13. júna 2014, by mal každý majiteľ internetového obchodu prijať nové obchodné podmienky, ktoré budú v súlade s týmto zákonom. Ak je to potrebné, taktiež by mal vykonať určité zmeny na samotnom internetovom obchode.

Čo v prípade, že majiteľ eshopu nebude mať aktualizované obchodné podmienky?

Dohľad nad tým, či majiteľ eshopu dodržiava povinnosti, ktoré mu ukladá zákona o ochrane spotrebiteľa a ďalšie relevantné právne predpisy, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Tá v prípade zistenia nedostatkov uloží pokutu až do výšky 10.000 eur.

Produkty pre váš eshop

One Response to Obchodné podmienky pre eshop
  1. If you are interested in topic: how to earn cash online uk visa – you should read about Bucksflooder first


[top]

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

06apr 2018

GDPR eBook zadarmo Pracujete s osobnými údajmi? Potom sa vás GDPR týka. Stiahnite si eBook zadarmo a dozviete sa, ako zvládnete GDPR sami za 5 dní. Vyplňte formulár a stiahnite si zadarmo eBook k unikátnej knihe GDPR v praxi s kompletnými vzormi pre jednoduché a rýchle zavedenie GDPR do praxe.

04apr 2017

Register partnerov verejného sektora Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje o fyzických a právnických osobách, ktoré sú podľa tohto zákona partnermi verejného sektora. Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, tzv. protischránkovým zákonom. […]

22feb 2016
ochrana_osobnych_udajov_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2016 Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva pravidelne kontroly zamerané na zákonnosť spracúvania […]

05feb 2016
druzstevne_podielnicke_listy_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Nároky z neplatných družstevných podielnických listov DPL Otázka: Dobrý deň, pred dvomi rokmi som zdedil po babke cenné papiere v poľnohospodárskom družstve. Cenné papiere, ktoré sa nazývali družstevné podielnické listy, mali byť evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov. Keď som sa informoval na družstve, povedali mi, že družstevné podielnické listy boli premenené na listinné a vyhlásené za […]

03feb 2016
pravo_nehnutelnosti_spor_spoluvlastníkov_sud_dohoda_lanikova_group_adovkatska_kancelaria

Otázka: Traja súrodenci sme zdedili polyfunkčný dom na námestí v Nitre. Každý z nás má spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3. Jednotlivé byty a nebytové priestory v dome sa prenajímajú. Nehnuteľnosť spravuje a o všetkom rozhoduje moja sestra. Zisk z prenájmu nám vypláca raz za rok. Už dlhšie máme však s bratom podozrenie, že nás klame a necháva si peniaze. […]

18jan 2016
aktualizacia_obchodnych_podmienok_lanikova_group_advokatska_kancelaria

E-shopisti od 1.2.2016 musíte aktualizovať obchodné podmienky Od 1.februára 2016 musia prevádzkovatelia e-shopov aktualizovať svoje podmienky. Novým zákonom sa rozširuje informačná povinnosť e-shopistov o možnosť alternatívneho riešenia sporov. V záujme posilnenia ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, bol prijatý nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Týmto zákonom sa zavádza možnosť mimosúdneho riešenia sporu […]