Oznámenie informačného systému na Úrad na ochranu osobných údajov

Podľa zákona o ochrane osobných údajov účinného do 15. apríla 2014 sa na každý informačný systém, okrem zákonom stanovených výnimiek, vzťahovala registračná povinnosť. Za registráciu každého informačného systému sa na Úrade na ochranu osobných údajov platil správny poplatok vo výške 20 eur. Po novele zákona už nemusíte za registráciu platiť.

Čo je informačný systém?

Informačný systém je systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, prístupných podľa určených kritérií. Ide o každý súbor osobných údajov, bez ohľadu na to, či sa spracúva automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Zjednodušené povedané, je to súbor osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom na daný účel.

Za informačný systém sa považuje napríklad informačný systém mzdy a personalistika, účtovníctvo, marketing a podobne.

Ktoré informačné systémy sa mali registrovať?

Podľa zákona účinného do 15.apríla 2014 bolo potrebné na Úrade na ochranu osobných údajov registrovať každý informačný systém, v ktorom sa spracúvali osobné údaje úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania. Zákon však stanovoval výnimky. Registračná povinnosť sa nevzťahovala napríklad na informačný systém, ktorý podliehal osobitnej registrácii alebo ktorý obsahoval osobné údaje spracúvané na základe zákona. Registrovať bolo potrebné napríklad informačný systém e-shop, marketing, vernostný program a iné.

Za registráciu každého jedného informačného systému sa platilo?

Áno, registrácia informačných systémov bola spoplatnené. Za registráciu každého informačného systému bolo potrebné zaplatiť Úradu na ochranu osobných údajov správny poplatok vo výške 20 eur.

Čo sa novelou zákona o ochrane osobných údajov zmenilo?

Registračná povinnosť, ktorá bola spoplatnená, sa zrušila a zaviedla sa oznamovacia povinnosť, ktorá spoplatnená nie je.

Ako je to teda po novom?

Podľa aktuálne platnej právnej úpravy má prevádzkovateľ povinnosť oznámiť na Úrad na ochranu osobných údajov prevádzkovanie každého informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania. Výnimkou sú informačné systémy, ktoré podľa zákona nepodliehajú oznamovacej povinnosti. Je to napríklad informačný systém, ktorý podlieha osobitnej registrácii alebo ktorý obsahuje osobné údaje spracúvané na základe zákona. Oznamovacia povinnosť nie je spoplatnená.

Okrem povinnosti oznámiť informačný systém na Úrad na ochranu osobných údajov vám mohli zo zákona o ochrane osobných údajov vzniknúť aj ďalšie povinnosti, napríklad vypracovať Bezpečnostný projekt, použiť zodpovedné osoby, získať súhlas dotknutej osoby a iné. Pre určenie presných povinností, ktoré vám vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov, je potrebné podrobne zanalyzovať spôsob a rozsah spracúvania osobných údajov. V prípade, že potrebujete so spracovaním potrebnej dokumentácie k ochrane osobných údajov pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.

One Response to Oznámenie informačného systému na Úrad na ochranu osobných údajov
  1. Dobrý deň, dobrý článok.
    Avšak na ich oficiálnej doméne (dataprotection.gov.sk) uvádzajú doteraz, že “osobitná registrácia informačného systému je spoplatnená. Výška správneho poplatku je 50,- eur”, to isté platí pri každej zmene, kt. na svojej doméne vykonáte.
    Avšak vo viacero odborných stránkach taktiež píšu, že poplatok sa zrušil. Ako to teda vôbec je? Ďakujem vopred za odpoveď.


[top]

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

06apr 2018

GDPR eBook zadarmo Pracujete s osobnými údajmi? Potom sa vás GDPR týka. Stiahnite si eBook zadarmo a dozviete sa, ako zvládnete GDPR sami za 5 dní. Vyplňte formulár a stiahnite si zadarmo eBook k unikátnej knihe GDPR v praxi s kompletnými vzormi pre jednoduché a rýchle zavedenie GDPR do praxe.

04apr 2017

Register partnerov verejného sektora Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje o fyzických a právnických osobách, ktoré sú podľa tohto zákona partnermi verejného sektora. Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, tzv. protischránkovým zákonom. […]

22feb 2016
ochrana_osobnych_udajov_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2016 Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva pravidelne kontroly zamerané na zákonnosť spracúvania […]

05feb 2016
druzstevne_podielnicke_listy_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Nároky z neplatných družstevných podielnických listov DPL Otázka: Dobrý deň, pred dvomi rokmi som zdedil po babke cenné papiere v poľnohospodárskom družstve. Cenné papiere, ktoré sa nazývali družstevné podielnické listy, mali byť evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov. Keď som sa informoval na družstve, povedali mi, že družstevné podielnické listy boli premenené na listinné a vyhlásené za […]

03feb 2016
pravo_nehnutelnosti_spor_spoluvlastníkov_sud_dohoda_lanikova_group_adovkatska_kancelaria

Otázka: Traja súrodenci sme zdedili polyfunkčný dom na námestí v Nitre. Každý z nás má spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3. Jednotlivé byty a nebytové priestory v dome sa prenajímajú. Nehnuteľnosť spravuje a o všetkom rozhoduje moja sestra. Zisk z prenájmu nám vypláca raz za rok. Už dlhšie máme však s bratom podozrenie, že nás klame a necháva si peniaze. […]

18jan 2016
aktualizacia_obchodnych_podmienok_lanikova_group_advokatska_kancelaria

E-shopisti od 1.2.2016 musíte aktualizovať obchodné podmienky Od 1.februára 2016 musia prevádzkovatelia e-shopov aktualizovať svoje podmienky. Novým zákonom sa rozširuje informačná povinnosť e-shopistov o možnosť alternatívneho riešenia sporov. V záujme posilnenia ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, bol prijatý nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Týmto zákonom sa zavádza možnosť mimosúdneho riešenia sporu […]