Informácie o cookies

€ 49,00 bez DPH

Od 30.9.2015 má každý prevádzkovateľ webu, ktorý používa príslušné služby spoločnosti Google, povinnosť informovať koncových užívateľov o účele používania cookies a získať jeho súhlas. Vypracujeme vám informácie o používaní cookies pre koncového užívateľa a pripravíme text na banner pre získanie súhlasu.

Bližšie informácie

Do 30.9.2015 je, na základe nových pravidiel spoločnosti Google pre získavanie súhlasu koncového užívateľa s používaním cookies od koncového užívateľa, povinný každý prevádzkovateľ webu, ktorý používa vybrané služby Google, povinný poskytnúť užívateľovi informácie o cookies a získať súhlas s používaním cookies.

Platná legislatíva v rámci EÚ presne stanovuje, aké konkrétne informácie o cookies ste povinný koncovému užívateľovi poskytnúť a podmienky, za akých ste povinný získať súhlas koncového užívateľa s používaním cookies.

Na základe poskytnutých informácií a nastavenia vášho webu, vám na mieru spracujeme informácie o používaní cookies a navrhneme text banneru na zísanie súhlasu užívateľa.