Ochrana osobných údajov a whistleblowing

€ 299,00 bez DPH

Ak ste zaviedli vnútorný systém na prijímanie a preverovanie podnetov zamestnancov v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, je potrebné doplniť a aktualizovať aj dokumentáciu k ochrane osobných údajov. Podľa vašich požiadaviek vám vypracujeme Bezpečnostný projekt k tomuto novému informačnému systému a vypracujeme ďalšie potrebné dokumenty.

Katalógové číslo: OOU PS. Kategórie: , .

Bližšie informácie

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (tzv. “zákon o whistleblowingu”) uložil firmám, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov a všetkým orgánom verejnej správy povinnosť zaviesť vnútorný systém na prijímanie a preverovanie podnetov. Keďže v tomto vnútornom systéme  zamestnávateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, je potrebné vypracovať k tomuto novému informačnému systému aj dokumenty v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Na základe tejto objednávky zanalyzujeme, akým spôsob spracúvate osobné údaje v novom informačnom systéme a vypracujeme všetky dokumenty, ktoré zo zákona o ochrane osobných údajov musíte mať.

Služba Komplexná dokumentácia k ochrane osobných údajov v súvislosti so zákonom  o whistleblowingu podľa potreby zahŕňa:

  • Bezpečnostný projekt/Bezpečnostné opatrenia
  • Evidenčný list
  • Oznámenie informačného systému
  • Záznam o poučení
  • Informácie pre dotknutú osobu
  • Súhlas dotknutej osoby