Ochrana osobných údajov

 • komplexná dokumentácia k ochrane osobných údajov

 • logo 100% právnej garancie

 • zodpovednosť advokáta za škodu až do 200 000 eur

 • elektronická komunikácia s klientom

Nový zákon o ochrane osobných údajov ukladá každému, kto spracúva osobné údaje, viaceré povinnosti. Za ich nesplnenie Vám v prípade kontroly bude uložená pokuta až do 200 000 eur.

Vyhnite sa pokute tým, že si dáte vypracovať komplexnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov našou advokátskou kanceláriou.

Komplexnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov sme už spracovali pre vyše 200 klientov.

 

V oblasti ochrany osobných údajov poskytujeme nasledovné služby:

 •  analýza stavu spracúvania osobných údajov vo vašej firme

 • určenie vašich povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov

 • zavedenie evidencie vami prevádzkovaných informačných systémov

 • oznámenie informačných systémov na Úrad na ochranu osobných údajov

 • vypracovanie dokumentácie o opatreniach na ochranu osobných údajov

 • vypracovanie Bezpečnostného projektu s certifikátom o súlade so zákonom

 • aktualizácia Bezpečnostného projektu

 • vypracovanie „Ochrana osobných údajov“ s logom právnej garancie na vašu internetovú stránku

 • poučenie oprávnených osôb

 • zavedenie dokumentácie do praxe

 • spracovanie Zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

 • príprava zodpovednej osoby na skúšku

 • poverenie zodpovednej osoby

 • zastúpenie advokátom pri kontrole z Úradu na ochrane osobných údajov

 • zastúpenie advokátom v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov

 • logo 100% právnej garancie na váš web

Pokiaľ máte záujem o právne služby našej advokátskej kancelárie dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu. Radi vám zodpovieme na vaše otázky týkajúce sa protikorupčného systému pre vašu firmu.

Ak si však chcete vypracovať potrebné dokumenty k ochrane osobných údajov pre vašu firmu sami, zakúpte si vzorovú dokumentáciu k ochrane osobných údajov spracovanú našimi advokátmi. Komplexná dokumentácia k ochrane osobných údajov pre jednotlivé druhy podnikania je vynikajúcou a overenou pomôckou na vypracovanie všetkej potrebnej dokumentácie, ktorú zo zákona o ochrane osobných údajov musíte mať.