Právo duševného vlastníctva

 • žiadosť o zápis ochrannej známky do 48 hodín 

 • vypracovanie licenčnej zmluvy 

 • elektronická komunikácia s klientom

Názov firmy, logo, prípadne slogan je mnohokrát najcennejším majetkom firmy. Ochrana tohto nehmotného majetku je pre firmu veľmi dôležitá. Registráciou ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Vám zabezpečíme ochranu názvu Vašej firmy, loga, doménového mena, či sloganu.

V oblasti práva duševného vlastníctva poskytujeme nasledovné služby:

 • registrácia ochrannej známky 

 • mimosúdne a súdne riešenie sporov týkajúcich sa ochrannej známky 

 • vypracovanie licenčnej zmluvy 

 • vypracovanie licenčných podmienok a podmienok používania

 • mimosúdne a súdne riešenie sporov týkajúcich sa autorských práv

 • registrácia patentu

 • mimosúdne a súdne riešenie sporov týkajúcich sa patentu

 • registrácia dizajnu

 • mimosúdne a súdne riešenie sporov týkajúcich sa dizajnu

 • registrácia úžitkového vzoru

 • mimosúdne a súdne riešenie sporov týkajúcich sa úžitkového vzoru

 • zastúpenie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR