Právo pre e-shopy

  • právne dokumenty pre váš eshop 

  • ochrana pred pokutami 

  • bezplatné online poradenstvo 

  • logo 100% právnej garancie 

“Keď som zakladal eshop, chcel som mať všetko na 100%. Preto som oslovil experta na právo pre eshopy, Barboru Lánikovú, ktorá mi vypracovala všetky potrebné dokumenty. Kontrola zo SOI prebehla bez problémov.

František Martvoň, MažeTo, s.r.o.”


Právne dokumenty pre váš eshop

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Máte obchodné podmienky v súlade s novým zákonom o ochrane spotrebiteľa? Pokiaľ Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zistí nedostatky vo vašich obchodných podmienkach, môže vám uložiť pokutu až do 16 500 eur. Vyhnite sa pokute a dajte si vypracovať obchodné podmienky našim advokátom.

V oblasti práva pre eshopy máme bohaté skúsenosti. Obchodné podmienky, reklamačný poriadok a ďalšie potrebné dokumenty sme vypracovali už pre vyše 100 eshopov. Obchodné podmienky vypracujeme na mieru pre každý eshop, pričom berieme ohľad na jeho osobitosti. Pokiaľ máte záujem vypracovať si obchodné podmienky sami, podľa vzoru vypracovaného advokátom, môžete si vzor obchodných podmienok  zakúpiť prostredníctvom nášho eshopu.

Taktiež vypracujeme podmienky používania, licenčné podmienky a ďalšie potrebné dokumenty pre rôzne internetové stránky, poskytujúce online služby a aplikácie.

Ochrana osobných údajov

Takmer každý prevádzkovateľ internetového obchodu spracúva osobné údaje svojich zákazníkov, užívateľov, prípadne aj zamestnancov. Pokiaľ získavate prostredníctvom eshopu osobné údaje (napr. meno, priezvisko, email) vznikajú vám viaceré povinnosti zo zákona o ochrane osobných údajov, a to napríklad vypracovať Bezpečnostný projekt alebo Bezpečnostné opatrenia, oznámiť informačný systém na Úrad na ochranu osobných údajov, informovať zákazníkov o podmienkach spracúvania osobných údajov a iné. Za nesplnenie týchto povinností vám môže Úrad na ochranu osobných údajov uložiť pokutu až do výšky 200.000 eur.

Zverte nám vypracovanie komplexnej dokumentácie k ochrane osobných údajov pre eshop a splníte si tým všetky povinnosti, ktoré vám zo zákona vznikli. Komplexnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov sme vypracovali pre slovenské i zahraničné firmy.


Ochrana pred pokutami

Všetky dokumenty, vypracované našimi advokátmi, sú na najvyššej odbornej úrovni. Prešli viacerými kontrolami a zaručujú 100% právnu garanciu, preto sa nemusíte obávať uloženia pokuty. Ak by ste náhodou pokutu dostali, celú vás ju zaplatíme.


Bezplatné online poradenstvo

Každému klientovi, ktorému sme vypracovali právne dokumenty pre eshop, poskytujeme bezplatné online poradenstvo po dobu 6 mesiacov. Taktiež sledujeme zmeny príslušných zákonov a pravidelne o nich informujeme.


Logo 100% právnej garancie

Zákazníci hľadajú spoľahlivý eshop, ktorému môžu dôverovať. Práve logom 100% právnej garancie od našej advokátskej kancelárie si získate dôveru nových zákazníkov.

Produkty pre váš eshop

Pokiaľ máte záujem o právne služby našej advokátskej kancelárie, dohodnite si s nami prvú bezplatnú konzultáciu. Radi vám odpovieme na vaše otázky, týkajúce sa práva pre eshopy.