Rodinné právo

  • rýchly rozvod na úrovni 

  • vedieme strany k uzatvoreniu dohody 

  • v 97% prípadov vyporiadanie majetku manželov dohodou 

  • rýchlym vyporiadaním majetku šetríme váš čas a náklady 

Jednou z ťažiskových oblastí našej praxe je riešenie právnych problémov, spojených s rozvodom, úpravou výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a majetkovým vyporiadaním rozvedených manželov.

Našich klientov bezpečne prevedieme celým procesom rozvodu a delenia majetku tak, aby sme ich a najmä ich maloleté deti ušetrili zbytočných stresov. Advokátom zabezpečený dôstojný rozvod a spravodlivé rozdelenie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) ocenilo už mnoho našich spokojných klientov.

Sme radi, že v nami riešených prípadoch sa nám podarilo takmer v 80% konaniach o rozvode manželstva uzatvoriť rodičovskú dohodu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a takmer v 97% prípadoch uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM.

V oblasti rodinného práva poskytujeme nasledovné služby:

  • právne poradenstvo súvisiace s rozvodom a vyporiadaním majetku manželov

  • zastúpenie v súdnom konaní o rozvod manželstva

  • zastúpenie v súdnom konaní o úprave práv a povinností k deťom

  • výživné pre deti

  • určenie rodičovstva a zapretie otcovstva

  • osvojenie dieťaťa