Vymáhanie pohľadávok

  • elektronický systém vymáhania pohľadávok 

  • súdne rozhodnutie do 10 pracovných dní 

  • jednorázová odmena advokáta 

  • viac ako 80% úspešnosť 


Veľká miera úspešnosti v oblasti mimosúdneho i súdneho vymáhania pohľadávok nás motivovala k vytvoreniu elektronického systému vymáhania pohľadávok.
Prostredníctvom webovej stránky platobny-rozkaz.sk, alebo nášho internetového právneho e-shopu si môžete objednať platobný rozkaz, súdne rozhodnutie, ktorým súd zaviaže dlžníka zaplatiť dlžnú sumu už do 15 dní. Vydanie platobného rozkazu súdom zabezpečíme už do 10 pracovných dní.
Zavádzaním elektronických systémov do procesu mimosúdneho i súdneho vymáhania pohľadávok vám šetríme čas i peniaze.