JUDr. Barbora Hambalek Lániková

barbora_lanikova_advokat

Odborné zameranie:

ochrana osobných údajov: komplexná dokumentácia k ochrane osobných údajov, Bezpečnostný projekt

IT právo: obchodné podmienky pre eshop, podmienky používania a licenčné podmienky pre software a mobilné aplikácie

protikorupčný firemný systém: profikorupčný systém na prijímanie a preverovanie podnetov zamestnancov

obchodné právo: komplexné riešenie právnej agendy obchodných spoločností a živnostníkov, vrátane zmluvných, pracovno-právnych vzťahov a zápisov v obchodnom registri

vymáhanie pohľadávok: mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok, cezhraničné vymáhanie pohľadávok, prevencia vzniku pohľadávok, rámcové zmluvy

  • +421 948 264 244

  • b.lanikova@lanikovagroup.sk

Významné úspechy pri zastupovaní klientov:

  •  komplexná dokumentácia k ochrane osobných údajov pre takmer 350 klientov
  • obchodné podmienky pre rozličné internetové obchody a aplikácie

Pôsobenie v médiách:

Profil:

JUDr. Barbora Hambalek Lániková je advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 7122.

V roku 2011 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získaním titulu Mgr. Počas štúdia absolvovala študijný pobyt v Štokholme vo Švédsku, kde sa venovala prevažne európskemu právu. Titul JUDr. nadobudla v roku 2013 úspešným absolvovaním rigoróznej skúšky z odboru európske a medzinárodné právo.

Už popri štúdiu získavala odborné vedomosti a skúsenosti prácou na Okresnom súde Bratislava I a neskôr v advokátskej kancelárii JUDr Zdenky Lánikovej. V tejto advokátskej kancelárii pôsobí od roku 2011 až do dnes ako advokátka.

V snahe zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku založila občianske združenie na podporu malých a stredných podnikateľov Spoločenstvo podnikateľov Slovenska. Prostredníctvom neho poskytuje podnikateľom odborné poradenstvo v oblasti podnikania, obchodného práva a účtovníctva. Prevádzkuje informačný portál podnikajme.com, prostredníctvom ktorého pravidelne informuje širokú verejnosť o legislatívnych zmenách a aktualitách z oblasti podnikania.

Okrem publikačnej činnosti sa venuje aj lektorovaniu odborných seminárov najmä na tému ochrany osobných údajov a oznamovania protispoločenskej činnosti zamestnancov.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, nemecký