JUDr. Zdenka Lániková

zdenka_lanikova_advokat

Odborné zameranie:

rodinné právo: rozvod, výživné na deti, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

právo nehnuteľnostíprevod nehnuteľností, zmluvy autorizované advokátom, developerské projekty, správa nehnuteľností

právna agenda poľnohospodárskych družstiev: majetkové pomerov v družstvách, zmena podoby DPL, stanovy a  interné dokumenty, úprava právnych vzťahov k pozemkom, zmena právnej formy družstva na obchodnú spoločnosť

občianske právo: súdne a mimosúdne riešenie sporov, vypracovanie zmlúv, pracovno-právne vzťahy, dedičské právo

  • +421 948 561 410

  • z.lanikova@lanikovagroup.sk

 Významné úspechy pri zastúpení klientov: 

Pôsobenie v médiách:

Profil:

JUDr. Zdenka Lániková je advokátka zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 0651.

Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 1985 na Právnickej fakulte UK v Bratislave s vyznamenaním a nadobudnutím titulu JUDr.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pôsobila v Advokátskej poradni č. 1 na zahraničnom oddelení ako koncipientka u advokáta JUDr. Jána Havláta, kde nadobudla bohaté skúsenosti najmä v oblasti občianskeho a medzinárodného práva.

Advokátske skúšky absolvovala s vyznamenaním v roku 1989 a odvtedy nepretržite pôsobí ako advokátka.

JUDr. Zdenka Lániková v roku 1990 založila jednu z prvých súkromných advokátskych kancelárií na Slovensku, ktorá v dôsledku svojho dynamického rozvoja zmenila svoju právnu formu a v súčasnosti pôsobí pod obchodným názvom Lanikova Group, s.r.o.

Popri praxi advokáta sa venuje tiež publikačnej a mediálnej činnosti. Pravidelne poskytovala príspevky s právnou problematikou do denníka Smena a časopisu Dieťa, niekoľko rokov účinkovala v TV Markíza v právnej poradni relácie Teleráno a Doma s Markízou, poskytovala odborné vyjadrenia pre rádio Viva.

Jazykové znalosti: slovensky, český, anglický a ruský jazyk