04dec 2015

Návrh na rozvod manželstva. Idete podávať návrh na rozvod? Súd rozvedie manželstvo na základe návrhu na rozvod, podaného na príslušný súd jedným z manželov. Pokiaľ majú manželia spoločné deti, s konaním o rozvode manželstva je spojené aj konanie o úprave práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode. V záujme ochrany vašich […]