Právnický blog

18 mil. pokuta za porušenie GDPR

18 mil. pokuta za porušenie GDPR

GDPR je účinné už vyše roka. Na začiatku každý strašil s likvidačnými pokutami, no dnes sa stávajú realitou. Aj keď u nás pokuty za porušenie GDPR nedosahujú také horibilné  výšky, v iných krajinách to môže byť až niekoľko miliónov eur. Najaktuálnejším príkladom je rozhodnutie Rakúskeho úradu pre ochranu osobných údajov (DPA), ktorý uložil pokutu až 18 mil. €.

O čo v prípade porušenia GDPR išlo?

V októbri 2019 rakúsky Ůrad pre ochranu osobných údajov (DPA) uložil Rakúskej pošte pokutu v hodnote 18 000 000 € za rozsiahle porušenia ustanoví GDPR. Pošta totiž využila osobné údaje svojich zákazníkov, predovšetkým v rozsahu vek, či adresa, aby dokázala približne určiť ich politickú príslušnosť. Analýzy o politických preferenciách  následne poskytla politickým stranám ako aj ďalším spoločnostiam.

Okrem toho úrad zistil na strane pošty aj ďalšie porušenia GDPR. Pošta osobné údaje zákazníkov údajov týkajúce sa určenia frekvencie premiestňovania balíkov navyše zneužívala na účely priameho marketingu.

Za tieto porušenia GDPR úrad uložil Rakúskej pošte pokutu až 18 mil. €. Takto vysoká pokuta má predovšetkým slúžiť na účely prevencie, aby sa podobná situácia viac nezopakovala. Rakúska pošta však s výškou sankcie nesúhlasí a chystá sa voči rozhodnutiu podať odvolanie.

Prípad rakúskej pošty však nie je jediným. Orgány na ochranu osobných údajov jednotlivých členských štátov kontrolujú ako prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje a či si plnia svoje povinnosti. Aj slovenský Úrad na ochranu osobných údajov za posledný rok vykonával kontroly a udeľoval pokuty. Pokiaľ vás zaujíma, aké pokuty boli uložené, za aké porušenia a čo sa najčastejšie kontrolu, objednajte si aktualizovanú knihu “GDPR v praxi – po roku“, ktorá obsahuje množstvo zaujímavých príkladov z rozhodovacej praxe na Slovensku a v iných krajinách. Knihu sme doplnili o celú novú časť, kde sú podrobne popísané osobitosti najbežnejších dôvodov pre spracúvanie osobných údajov, napríklad personálna agenda, zmluvná agenda, účtovníctvo a marketing.