Koronavírus

Ako sa snažia podnikatelia v čase mimoriadnej situácie ,,prežiť“ ?

Opatrenia prijaté krízovým štábom na území Slovenska priniesli pre podnikateľov mnoho obmedzení. Niektorým zavretie svojich prevádzok nariadili samotné opatrenia, iní svoje prevádzky postupne zavierajú dobrovoľne, nakoľko sa situácia okolo šíriaceho koronavírusu značne odzrkadľuje v znížení záujmu obyvateľov o poskytovanie služieb. Podnikatelia vidia terajší svet v čiernom svetle, pretože sa boja toho najhoršieho, skrachovania. Všetkým je jasné, že opatrenia, ktoré sa zamýšľajú v prospech podnikateľov a daňovníkov prijať, nedokážu pokryť všetky straty, ktoré sa každým ďalším dňom len prehlbujú.

Niektorí podnikatelia, ktorých podnikateľská činnosť to umožňuje, vytiahli ,,záchranné kolesá“ a snažia sa udržať nad hladinou krízy všemožnými spôsobmi, tak aby svojou činnosťou neporušili prijaté opatrenia týkajúce sa súčasnej pandémie a vyhli sa možným sankciám.

  • Gastronómia

Tak napríklad podnikatelia prevádzkujúci služby stravovania, akými sú reštaurácie, vývarovne, táckarne a podobne, vytvorili tzv. výdajné okienka, cez ktoré ľuďom len v rýchlosti podajú objednané jedlo, bez toho, že by porušili opatrenia Krízového štábu a umožnili by ľudom skonzumovať stravu priamo v prevádzke. Ďalšou možnosťou reštaurácií je rozvoz jedla. Samotný bývalý predseda vlády Peter Pellegrini sa pre médiá vyjadril, že nechce ľuďom odkázaným na hotovú stravu odoprieť túto možnosť a zákaz prevádzkovania stravovacích zariadení sa na rozvoz jedla a výdajné okienka nevzťahuje. Vo väčšine prípadov sa rozvoz jedla realizuje zadarmo, čo je aj znak toho, že sa podnikatelia snažia v dnešných dňoch ostať ľudskými a poskytovať si so zákazníkmi vzájomnú pomoc. Stretneme sa aj s prevádzkami, ktoré na rovinu ľuďom vyrozprávali svoj momentálny finančný úpadok a vytvorili si bankový účet prostredníctvom ktorého ich gastro-štamgasti a fanúšikovia môžu dobrovoľne podporiť. Nejde v tomto prípade o nič ilegálne, ale o prejav súdržnosti a podpory.

  • Potravinové služby, služby poskytujúce výživové a iné doplnky, či produkty

V tomto prípade nebude reč o veľkých potravinových sieťach, ktoré samozrejme tiež zaviedli určité opatrenia ako rozvoz jedla, online objednávky, resp. tzv. ,,hodinu pre dôchodcov, či seniorov “ , ale naša pozornosť sa zameria na malopodnikateľov v daných oblastiach. Nanešťastie, nie každý podnikateľ má znalosti a možnosti poskytovať svoje služby prostredníctvom e-shopu, ale tí, ktorí môžu, túto príležitosť využívajú. Vo veľkom sa stretávame s online objednávkami potravín, doplnkov výživy, dokonca aj objednávania takých produktov, ktoré bežne e-shopy neposkytujú. Momentálne majú spotrebitelia možnosť objednať si takmer všetko, na čo si len dokážu pomyslieť. Donášku následne poskytujú buď sami, alebo môžu využiť aj napríklad dostupné taxi služby, ktoré v súčasnosti taktiež začali poskytovať služby v inej forme ako doteraz, ale k nim si povieme samostatne.

  • Textilný a odevný priemysel

Novinkou v textilnom a odevnom priemysle je ponúkanie nového tovaru, ktorým momentálne  nie je nič iné, ako ochranné rúška na tvár. Ochranných rúšok je v lekárňach a iných zdravotníckych zariadeniach nedostatok a preto sa okrem jednotlivcov doma, šitiu rúšok začali venovať aj podnikatelia v textilnom priemysle. Ide momentálne o najžiadanejší tovar na trhu, ktorý okrem ochrannej funkcie pred šíriacim sa koronavírusom prináša aj nový trend a súťaž v najlepšom dizajne rúška.

  • Podnikatelia poskytujúci iné služby

  1. Fitness centrá – prevádzkovatelia fitness centier pocítili opatrenia Krízového štábu v mimoriadnej miere, nakoľko od 13.marca musia byť všetky fitness centrá až do odvolania zatvorené. Podnikatelia, najmä fyzické osoby sa snažia udržať prostredníctvom online tréningov, vzdelávania verejnosti s odkazom na zakúpenie balíčkov ,,home workout“ / ,,cvičenia na doma“ a pod. Podnikatelia – právnické osoby, taktiež poskytujú online tréningy, live tréningy, pri ktorých môže verejnosť cvičiť naživo so svojim trénerom prostredníctvom online prenosu, prípadne kontakt so svojimi klientami udržiavajú prostredníctvom rôznych fitness výziev. Finančný príjem tak najčastejšie získavajú len predajom fitness plánov, jedálničkov, doplnkov výživy, či iného fitness poradenstva.
  2. Kaderníctva a iné salóny – svoje služby naďalej poskytujú prostredníctvom e-shopov, kde si zákazníci môžu zakúpiť rôzne odborníkmi odporúčané produkty. Kontakt so zákazníkmi aj títo podnikatelia udržiavajú cez sociálne siete, kde možno natrafiť na kurzy vzdelávania v danej oblasti a pod.
  3. Taxi služby – od pondelka 16.marca sa zákaz poskytovania služieb vzťahuje aj na taxi služby. Rovnako ako ostatní podnikatelia, aj taxi služby zvolili buď možnosť zastavenia svojich prevádzok, alebo zmenu formy poskytovania služieb. Niekoľko spoločností totiž začalo miesto vozenia cestujúcich voziť potraviny, hotové jedlá, v skratke začali robiť dovozcov objednávok pre zákazníkov. Ceny za poskytovanie dovozu sa líšia od jednotlivých taxi služieb a zároveň aj od vzdialenosti dovozu. Nový spôsob taxi služby je atraktívny najmä pre starších občanov, ktorí patria do najrizikovejšej skupiny a odporúča sa im nevychádzať z domu. Taxikári majú podobne ako všetci, povinnosť dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Nosenie rúšok a rukavíc je samozrejmosťou, pričom dohovoriť si možno aj ponechanie tovaru pred dverami, či oknom, bez fyzického kontaktu.
  4. Speváci, herci, iný scénický umelci a hudobníci – ide o skupinu fyzických osôb, ktorých sa prijaté opatrenia závažne dotkli. Ako je známe, opatrenia zakázali akékoľvek, divadelné, hudobné a iné umelecké predstavenia, pri ktorých by dochádzalo k hromadnému styku ľudí. Aj z tohto dôvodu sa umelci uchýlili napríklad k uzatváraniu zmlúv poskytovania služieb do budúcna. Umelci uzatvárajú rôzne zmluvy o vzdelávacích kurzoch – kurzoch spevu, herectva a iných služieb do budúcna.

Ako môžeme vidieť, situácia je skutočne vážna a preto nám nič iné neostáva len byť kreatívnymi a naďalej robiť to, v čom sme najlepší. Zároveň treba upozorniť, že v prípade porušenia opatrení sa žiadny podnikateľ nevyhne sankcii. V akej výške budú sankcie udeľované záleží od individuálneho posúdenia prípadu, miery porušenia a iných do úvahy prichádzajúcich okolností.