Právnický blog

Ako získať dotáciu 1500 € na registráciu ochrannej známky alebo dizajnu?

dotacia-registracia-ochranna-znamka-advokat-lanikova-group

Ako získať dotáciu 1500 € na registráciu ochrannej známky alebo dizajnu?

Chcete chrániť svoju značku, logo, produkt či dizajn? Pomôžeme vám registrovať ochrannú známku a získať dotáciu až 1500 €. Malí a strední podnikatelia majú teraz možnosť získať dotáciu z EÚ na práva duševného vlastníctva.

Kto môže požiadať o dotáciu na ochrannú známku alebo dizajn?

O dotáciu na ochrannú známku alebo dizajn môžu požiadať malé a stredné podniky, t.j. podniky do 250 zamestnancov.

webinar_ako_ziskat_dotaciu_na_registraciu_ochrannej_znamky

Na čo môžete získať dotáciu 1500 €?

Dotáciu je možné získať na dva typy služieb. Prvou je registrácia ochrannej známky alebo dizajnu. Žiadateľ môže získať dotáciu na poplatok za registráciu ochrannej známky alebo dizajnu. Peniaze dostane na registráciu národnej ochrannej známky SR aj na registráciu ochrannej známky EÚ.

Druhou službou je včasná diagnostika v oblasti duševného vlastníctva, tzv. rešerš. V rámci toho odborníci na duševné vlastníctvo preskúmajú podnikateľský model, výrobky a/alebo služby a plány rastu, aby na základe nich mohli vytvoriť stratégiu pre podnik. Následne  sa podnikateľ môžete lepšie rozhodnúť, ako rozvíjať duševné vlastníctvo, aké ochranné známky či dizajny registrovať a ako nastaviť celkovú stratégiu v oblastí duševného vlastníctva. Služby včasnej diagnostiky poskytuje v rámci SR len Úrad priemyselného vlastníctva.

Koľko peňazí môžete dostať na ochrannú známku alebo dizajn?

Na poplatok za registráciu ochrannej známky môžete dostať 50%. Na poplatok za rešerš môžete dostať 75%. Maximálna výška dotácia pre jeden podnik je však 1500 €.

Príklad: Poplatok za registráciu národnej ochrannej známky v SR pre tri triedy je 166 €. Ak vám však podáme žiadosť my elektronicky spolu s dotáciou, ušetríte až 118 €. Vy zaplatíte len 48 € poplatok úradu a našu odmenu za právne služby.

Príklad: Základný poplatok za registráciu ochrannej známky EÚ je 850 €. Ak dostanete dotáciu na 50% poplatku, zaplatíte len 425 €.

Kedy môžete požiadať o dotáciu na ochrannú známku a dizajn?

O dotáciu je možné žiadať v priebehu roka 2021, avšak vždy len v určených obdobiach. Podať žiadosť o dotáciu môžete v týchto intervaloch:

  • od 11.1. do 31.1. 2021
  • od 1.3. do 31.3.2021
  • od 1.5. do 31.5.2021
  • od 1.7. do 31.7.2021
  • od 1.9. do 31.9.2021

Odporúčame však podávať prihlášku čím skôr, vždy na začiatku daného obdobia, aby sa vaše šance na získanie dotácie zvýšili. Žiadosti o dotáciu na ochrannú známku sa totiž posudzujú podľa poradia, Pri udeľovaní dotácii sa totiž vychádza z poradia a aj tu platí, že kto prv príde ten prv melie.

Môžete podať aj viac žiadostí?

V jednom časovom úseku sa predkladá iba jedna žiadosť o poskytnutie služby 1 (služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva) alebo služby 2 (zapísanie ochrannej známky a/alebo dizajnu) alebo kombináciu oboch týchto služieb. V jednom časovom úseku teda môžete podať len jednu žiadosť.  V rámci nej sa však dá požadovať preplatenie oboch služieb. Dotácia pokryje poplatok na registráciu aj viacerých ochranných známok jedného žiadateľa.

Kedy môžete podať žiadosť o registráciu ochrannej známky?

Rozhodnutie o tom, či ste dotáciu získali alebo nie bude vám, resp. vašej kontaktnej osobe doručené mailom. Následne po prijatí oznámenia o získaní dotácie môžete podať návrh na registráciu ochrannej známky alebo dizajnu, príp. požiadať o služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva.

Kedy dostanete peniaze?

Po tom ako podáte žiadosť o registráciu ochrannej známky alebo vám boli poskytnuté rešeršné služby, požiadate o vyplatenie dotácie. Po schválení informácií a dokumentácie sa peniaze posielajú do jedného mesiaca.

Ako vám môžu naši advokáti pomôcť?

Pokiaľ sa rozhodnete využiť túto možnosť a registrovať ochrannú známku s dotáciou, radi vám pomôžeme podať žiadosť na poskytnutie dotácie. Keď bude žiadosť schválená, zabezpečíme registráciu ochrannej známky, pričom za služby týkajúce sa zabezpečenia dotácie budú pre vás bezplatné. Stačí, ak si objednávate registráciu slovenskej ochrannej známky alebo registráciu európskej ochrannej známky a my za vás všetko pripravíme.

webinar_ako_ziskat_dotaciu_na_registraciu_ochrannej_znamky