Právnický blog

Dotácia SOS je na svete

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, štvrtok, 30. apríla 2020 predstavila dlho sľubovanú pomoc v prospech občanov, ktorí sa  v dôsledku pandémie ocitli bez príjmu.

Pre koho je dotácia určená ?

Pomoc bude zo strany štátu určená predovšetkým v prospech dohodárov a pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie koronavírusu mali prácu, príjem z podnikania alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť, no aktuálne sa ocitli bez príjmu. Do tejto kategórie žiadateľov budú teda spadať osoby, ktoré zostali od 12. marca 2020 bez príjmu a to v dôsledku prijatých opatrení pre zamedzenie šíreniu koronavírusu.

Aké podmienky musí spĺňať úspešný žiadateľ?

Na to, aby bolo možné požiadať o tzv. SOS dotáciu, musíte spĺňať podmienku, že nie ste poberateľom žiadnej z nasledujúcich dávok a príspevkov :

  1. starobného, predčasného starobného, invalidného, výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku,
  2. nemocenskej dávky,
  3. dávky v nezamestnanosti,
  4. dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
  5. pomoci v hmotnej núdzi,
  6. poberateľom rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie

Samozrejme na to, aby ste boli úspešným žiadateľom musíte spĺňať aj podmienku, že ste sa od 12. marca 2020 ocitli bez akéhokoľvek príjmu.

V akej výške bude dotácia poskytnutá?

Podobne ako v predchádzajúcich príspevkoch, aj výška dotácie sa bude odlišovať od toho, či ju žiadate za mesiac marec, alebo za mesiac apríl a nasledovné.

Za mesiac marec bude dotácia poskytnutá vo výške 105 eur, a za mesiac apríl, ako aj nasledovné mesiace, počas ktorých bude kríza pretrvávať, bude dotácia poskytovaná vo výške 210 eur. O tieto príspevky môže žiadať osoba, ktorá medzičasom nezačala opäť pracovať alebo podnikať.

Ako je možné o dotáciu požiadať?

Samotnú žiadosť, ako aj všetky potrebné informácie nájdete zverejnené na webovej stránke https://www.pomahameludom.sk .

Žiadosť je možné podávať od 1.mája 2020 do 15.mája 2020, a to poštou na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Žiadosť o SOS dotáciu za marec a apríl  môžete podať spolu za oba tieto mesiace.