Profil advokáta

Odborné zameranie

  • GDPR a ochrana osobných údajov– Jedna z prvých advokátov špecializujúca sa na oblasť ochrany osobných údajov. Už vyše 10 rokov poskytuje poradenstvo v oblasti osobných údajov a pre klientov pripravuje komplexnú dokumentáciu ku GDPR.
  • IT právo – Pokiaľ zakladáte eshop, vytvárate mobilnú alebo webovú aplikáciu, vyrieši vám všetky právne otázky a vypracuje potrebné dokumenty, ako obchodné podmienky či licenčné podmienky.
  • Obchodné právo – Obchodno-právnymi vzťahmi sa zaoberá každodenne. Pripraví vám potrebnú obchodnú zmluvu, či zastúpi pri mimosúdnom a súdnom spore.

Všeobecný profil

Barbora je advokátka v advokátskej kancelárii Lanikova Group, s.r.o. od roku 2015. Na starosti má najmä korporátnych klientov, ktorým poskytuje komplexné právne služby.

Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala študijný pobyt v Štokholme vo Švédsku, kde sa venovala prevažne európskemu právu. Titul JUDr. nadobudla úspešným absolvovaním rigoróznej skúšky z odboru európske a medzinárodné právo.

Už popri štúdiu získavala odborné vedomosti a skúsenosti prácou na Okresnom súde Bratislava I a neskôr v advokátskej kancelárii JUDr. Zdenky Lánikovej. V tejto advokátskej kancelárii pôsobí od roku 2011 až do dnes ako advokátka.

V snahe zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku založila občianske združenie na podporu malých a stredných podnikateľov Spoločenstvo podnikateľov Slovenska. Prostredníctvom neho poskytuje podnikateľom odborné poradenstvo v oblasti podnikania, obchodného práva a účtovníctva.

V oblasti ochrany osobných údajov a IT práva  je vyhľadávanou lektorkou na in-house školeniach, prednáškach a konferenciách.

Email: b.lanikova@lanikovagroup.sk
Tel.č.: +421 905 430 083

Kontaktujte ma

Súhlasím so zasielaním užitočných informácii a reklamných materiálov na môj email

Prečítať ochranu osobných údajov

Odborné publikácie

GDPR v praxi

Barbora sa intenzívne venuje publikačnej činnosti. Vedie blog našej advokátskej kancelárie a na webe www.gdprvpraxi.sk. Je autorkou úspešnej publikácie GDPR v praxi, praktickej príručky s kompletnými vzormi pre jednoduché a rýchle zavedenie GDPR do praxe.

lanikova_group_gdpr

Odkazy na články