Právnický blog

Právne riziká spolupráce s influencermi

pravne_rizika_spoluprace_s_influencerom

Rozmýšľate nad spoluprácou s influencerom? Alebo už s influencermi máte nejaké skúsenosti? Poradíme vám, na čo si dať pozor pri spolupráci s influencermi a ako si upraviť vzájomné vzťahy a podmienky spolupráce.

Už pred samotným nadviazaním spolupráce je potrebné vykonať viacero právnych krokov na zabezpečenie vašej ochrany. Málokto totiž vie, že aj takto jednoducho vyzerajúca vzájomná spolupráca dokáže obe strany poriadne potrápiť a spôsobiť nemalé škody na jednej či druhej strane.

Pri využívaní influencerov na marketingové účely je dôležité si uvedomiť nielen potenciálne prínosy, ale aj právne riziká spojené s touto formou reklamy. Spolupráca s influencermi môže priniesť významné výhody, ale bez dôslednej úpravy vzájomných práv a povinností môže mať aj nepríjemné následky, dokonca aj viesť k poškodeniu reputácie či k právnym sporom.  V tomto článku si preto prejdeme niektoré dôležité právne aspekty spolupráce s influencermi a odporučenia pre obsah zmluvy o spolupráci s influencerom.

Poďme si však v prvom rade vysvetliť základné pojmy, ktoré sú od danej problematiky neodlučiteľné.

POJEM PODNIKATEĽ

Pojem podnikateľ v slovenskom právnom poriadku vymedzený v § 2 odseku 2 Obchodného zákonníka .

Podnikateľom podľa tohto zákona je:

  1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
  2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného.

POJEM INFLUENCER

Pojem influencer pochádza z anglického slova influence – vplyv/ mať na niečo vplyv. Pod takouto osobou si predstavujeme osobu, ktorá je pre spoločnosť známa a verejnosť ju za nejakým účelom sleduje. Môže ísť napríklad o hercov, spevákov, modelov, fashion blogerov, uznávaných trénerov, a pod.

Influencer má teda pozornosť verejnosti s ktorými má napríklad spoločné záujmy. Fanúšikovia influencera v súčasnom virtuálnom svete sledujú predovšetkým na sociálnych sieťach a influencer svojimi predkladanými názormi, nápadmi, produktami, ktoré sám používa dokáže ovplyvňovať širokú verejnosť.

POJEM SPOLUPRÁCA

Pod pojmom spolupráca si predstavujeme spoločný postup osôb v rámci určitej činnosti, alebo inak povedané spoločnú účasť pri určitej činnosti. V našom prípade by išlo teda o spoluprácu medzi podnikateľom a vybraným influencerom.

AKO SI VYBRAŤ VHODNÉHO INFLUENCERA?

Pri výbere vhodného influencera je potrebné zvážiť viacero vecí. Väčšina z vás to určite rieši z marketingového hľadiska, ako komunikuje, aký obsah zverejňuje, koľko má sledovateľov a či sú vašou cieľovkou.  Odporúčali by sme vám sa však zamyslieť aj nad právnou stránkou veci a to, aký môže mať dopad na vaše podnikanie spolupráca s tým influencerom a aké sú tam právne riziká. Aby ste získali ako taký prehľad o tejto osobe, navrhujem si ju preveriť. Zistite, akým spôsobom propaguje iné značky, či dodržiava zákonné podmienky reklamy, či s ňou boli v minulosti nejaké problémy, či dodržiava zmluvné podmienky. A podľa toho sa rozhodnite, či je vhodná osoba na spoluprácu.

Aké právne riziká sú spojené s influencermi?

Spolupráca s influencermi prináša určite veľa výhod, ako zvýšenie povedomia o značke a s tým spojený vyšší predaj, avšak je potrebné myslieť aj na právne riziká. Pozrime sa na to, na čo by ste si mali dať pri spolupráci s influencermi pozor:

  1. Regulácia reklamy v zákone

Pri marketingu prostredníctvom influencerov je nevyhnutné dodržiavať príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na reklamu a ochranu spotrebiteľov.  To zahŕňa povinnosť jasne označiť akýkoľvek sponzorovaný obsah a reklamu a pravdivé informovanie o povahe výrobku či služby.

Preverte si, či vami vybraný influencer dodržiava zákonné podmienky týkajúce sa reklamy a ochrany spotrebiteľov. Pokiaľ by ste

  1. Duševné vlastníctvo

Vytvorený obsah (ako fotografie, videá, alebo písomné materiály) influencera môže podliehať právam duševného vlastníctva. Preto je dôležité zmluvne upraviť, kto bude vlastníkom takéhoto obsahu a aké práva naň budú mať obaja partneri.

  1. Dôvernosť a ochrana osobných údajov

Určite ste zachytili spor medzi Attilom Véghom a spoločnosťou Renault, či Jasminou Alagič a spoločnosťou Rauch. Obaja influenceri zverejnili na svojich sociálnych sieťach komunikáciu s firmou, s ktorou spolupracovali, resp. v prípade Jasmíny sa táto spolupráca len pripravovala. Aby ste sa tomuto vyhli a zabezpečili si dôvernosť podmienok spolupráce, vzájomnej komunikácie či iných zmluvných aspektov, upravte si v zmluve dôvernosť informácií a obchodné tajomstvo. Taktiež neodmysliteľnou súčasťou spolupráce je ochrana osobných údajov, ktorej dodržiavanie zmluvným stranám vyplýva z GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

  1. Konflikt záujmov a zákaz konkurencie

Predpokladáme, že nechcete, aby influencer ponúkal aj produkty alebo služby, ktoré sú podobné tým vašim. Pokiaľ chcete, aby reklamoval len vaše výrobky alebo služby a nie tie, ktoré by mohli mať k vašim konkurenčný charakter, je potrebné si to zmluvne upraviť.  Zmluva by mala jasne definovať, aké iné spolupráce influencer môže mať a aké sú obmedzenia v rámci výlučnosti spolupráce s inými podnikateľmi.

  1. Riešenie sporov

Každý chce, aby spolupráca prebehla bez problémov. Pri nadväzovaní obchodného vzťahu a úprave zmluvných podmienok však musíte vždy myslieť na to, že k sporu niekedy môže prísť a musíte byť na to pripravený. Preto je potrebné dohodnúť podmienky, ako prípadný spor budete riešiť. Pokiaľ to upravené nebude, právomoc na rozhodnutie sporu majú súdy.

Pokiaľ využívate influencerov alebo sa na to len chystáte, určite si s nimi uzatvorte zmluvu, aby ste boli vo všetkých prípadoch chránený. Využiť na to môžete vzor Zmluvy s influencerom, ktorý sme pre vás pripravili. Sú tam upravené všetky podstatné náležitosti spolupráce s influencermi.

zmluva_s_influencerom_banner

Ak potrebujete s nastavením právnych vzťahov s influencerom pomôcť, neváhajte nás kontaktovať na info@lanikovagroup.sk.