Právo družstiev

Založenie, zmeny a zánik družstva

Potrebujete založiť družstvo? Nastali vo vašom družstve nejaké zmeny? Rozhodli ste sa ukončiť podnikanie?  Založenie družstva, zápis akýchkoľvek zmien do obchodného registra, či jeho zrušenie družstva vám vybavíme bez nadbytočnej administratívy. Všetky zápisy podávame elektronicky, čím vám ušetríme 50% zo súdneho poplatku. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

Premena DPL

Sme jednou z mála advokátskych kancelárií, ktorá poskytuje právne služby poľnohospodárskym družstvám už od doby ich transformácie v 90-tych rokoch.

Proces transformácie sme vo viacerých družstvách právne riadili a našim klientom sme zmenili ich právny základ, vnútorné vlastnícke a majetkové pomery, vysporiadali sme ich právne vzťahy k nehnuteľnostiam, riadili proces vydávania družstevných podielníckych listov (DPL), vybudovali nový systém zmluvných dodávateľsko-odberateľských vzťahov a pracovno-právnych vzťahov.

Dôkladne poznáme problematiku DPL, realizujeme proces premeny DPL zo zaknihovanej podoby na listinnú, zabezpečujeme výkup a prevody DPL.

Správa právnej agendy

V súčasnosti poskytujeme komplexné právne služby moderným a prosperujúcim družstvám, vedieme ich celú právnu agendu, zúčastňujeme na zasadnutiach predstavenstva, členskej schôdze, na rokovaniach s obchodnými partnermi, pripravujeme obchodné zmluvy, vymáhame pohľadávky, vedieme agendu obchodného registra, zbierky listín a zastupujeme klientov pred súdmi a inými orgánmi.

Nami poskytované služby priviedli družstvá k získaniu právnej stability a pevného základu svojej činnosti.

Aké služby vám poskytneme?

 • založenie družstva
 • zápis zmeny do obchodného registra
 • zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra
 • zrušenie a likvidácia družstva
 • vypracovanie a revidovanie obchodných zmlúv
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie klientov na obchodných rokovaniach
 • zastupovanie klientov na súdoch
 • právne poradenstvo v oblasti obchodného práva
 • vykonanie právneho auditu (due diligence)
 • komplexné vedenie právnej agendy družstva
lanikova_group_advokat_bratislava_cena

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás.

Súhlasím so zasielaním užitočných informácii a reklamných materiálov na môj email

Prečítať ochranu osobných údajov