Právo duševného vlastníctva

Ochranná známka

Názov firmy a produktu, logo, prípadne slogan je pre firmy veľmi cenná súčasť ich  majetku. Ochranu nehmotného majetku získa ten. kto o ňu prvý požiada. Registráciou ochrannej známky získate výlučné právo používať dané označenie. Zároveň garantujete určitý štandard kvality, ktorý vaši zákazníci vyžadujú.

Registráciu ochrannej známky vám zabezpečíme bez zbytočnej administrácie. Poradíme vám, či označenie je vhodné na registráciu, zistíme, či už označenie nie je registrované ako ochranná známka a zastúpime vás v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Kontaktujte nás a radi vám vysvetlíme celý proces registrácie ochrannej známky.

Autorské právo a licencie

S autorskými dielami sa stretávame každý deň. Sú nimi napríklad texty na vašej web stránke, fotografie, videá či web dizajn. Bez súhlasu autora nie je možné použiť tieto autorské diela.

Autorské diela je potrebné chrániť. V súčastnosti je viacero právnych nástrojov na zabezpečenie ochrany a my vám poradíme ako ich využiť. Pripravíme vám potrebné zmluvy, nastavíme licenčné podmienky a poradíme ako v praxi postupovať.

Porušenie práv

Skopírovali váš článok? Zverejnili vaše fotografie? Napriek dobre nastaveným právnym vzťahom často dochádza k porušovaniu práv z duševného vlastníctva. V súčasnosti je možné sa proti takémuto poškodeniu účinne brániť.

Našim klientom sme súdnou aj mimosúdnou vymohli desaťtisíce eur. Pomohli sme napríklad autorovi odbornej knihy, ktorý ju predával sám cez svoju web stránku. Keďže sme už na začiatku dobre nastavili právne vzťahy vo všeobecných obchodných podmienkach, vinník zaplatil zmluvnú pokutu 10 000 eur bez súdu.

Radi pomôže aj vám pri úprave právnych vzťahov a uplatňovaní nárokov v prípade porušenia autorských práv a iných práv z duševného vlastníctva.

Aké služby vám poskytneme?

  • registrácia ochrannej známky, patentu a dizajnu
  • mimosúdne a súdne riešenie sporov týkajúcich sa ochrannej známky, patentu a dizajnu
  • právne poradenstvo v oblasti autorstva
  • vypracovanie licenčnej zmluvy, licenčných podmienok a podmienok používania
  • právna ochrana softvéru
  • právna ochrana domény
  • mimosúdne a súdne riešenie sporov týkajúcich sa autorských práv
  • nekalá súťaž
  • zastúpenie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a na súdoch
pravo-dusevneho-vlastnictva-registracia-ochranna-znamka-advokat-bratislava

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás.

Súhlasím so zasielaním užitočných informácii a reklamných materiálov na môj email

Prečítať ochranu osobných údajov