Právnický blog

Slovenský kurzarbeit a príspevok pre jednoosobové s.r.o.

Slovenský kurzarbeit, príspevok pre jednoosobovú s.r.o., živnostníkov a dohodárov

 

Vláda SR pristúpila k rozšíreniu sociálnej pomoci v rámci pracovnoprávnych vzťahov, a to najmä v prospech zamestnancov a zamestnávateľov. Pomoci sa však dočkajú aj dohodári a jednoosobové s.r.o.

Balíkov pomoci je v súčasnosti už niekoľko, a mnohí z vás sa v nich začínate strácať. V nasledujúcom článku sa vám pokúsime jednoducho vysvetliť, kedy môžete o aký príspevok požiadať.

Vo všeobecnosti príspevky rozdeľujeme do štyroch skupín:

 1. príspevok pre zamestnávateľov, ktorým vyplynula povinnosť zatvoriť svoje prevádzky
 2. príspevok pre SZČO
 3. príspevok pre zamestnávateľov s obmedzenou prevádzkou alebo poklesom tržby
 4. príspevok pre tých, ktorí nemajú iný príjem

Kompletné informácie o všetkých príspevkoch, riešenie právnych problémov súvisiacich s touto krízou a vzory dokumentov nájdete v knihe Právna pomoc pre firmu v kríze.

O prvých dvoch príspevkoch si môžete prečítať v článku Príspevok na mzdy zamestnancov a príspevok pre SZČO počas koronavírusu.

Slovenský kurzarbeit

Zamestnávatelia, ktorí nemajú pre zamestnancov prácu alebo vykazujú pokles tržieb, môžu dostať od štátu príspevok. Sledujte toto video a dozviete sa, ako môžete tento príspevok získať.

 

Aké zmeny priniesla tretia sociálna pomoc?

Najnovšia, tretia kategória sociálnej pomoci prináša zmeny predovšetkým v tom, že ponúka zamestnávateľom vybrať si z dvoch možných príspevkov.

A: Prvou z týchto možností je často spomínaný Kurzarbeit na Slovensku. ktorého cieľom je poskytovanie finančnej pomoci na každého zamestnanca, ktorému z dôvodu mimoriadnej situácie zamestnávateľ nemôže ďalej prideľovať prácu. To znamená, že ak kvôli kríze (napr. nedostatku objednávok) musel zamestnávateľ (SZČO alebo právnická osoba) poslať svojho zamestnanca na prekážky v práci, štát bude mzdy týchto zamestnancov preplácať.

B: Druhou možnosťou je preukázanie poklesu svojich tržieb, ktoré nastali v dôsledku pandémie. Príspevok sa v tomto prípade bude odvíjať od výšky poklesu tržby.

Dôležité je poznamenať, že zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z týchto možností, nemôže poberať príspevky za obe varianty.

Pre koho je pomoc štátu určená?

Pomoc je určená pre tých zamestnávateľov (vrátane SZČO), ktorí v čase trvania mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Kto môže požiadať o príspevok od štátu?

O príspevok môžu žiadať dve kategórie zamestnávateľov :

 • Tí, ktorí museli prerušiť alebo obmedziť výkon svojej prevádzkovej činnosti, hoci im táto povinnosť od ÚVZ nevyplývala
 • Tí, ktorí majú pokles tržieb, znížili sa objednávky a pod.

Pre zamestnávateľov, ktorí majú povinne zatvorené prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, je určený príspevok na mzdy zamestnancov v rámci prvej kategórii. Viac sa dočítate v článku Príspevok na mzdy zamestnancov a príspevok pre SZČO počas koronavírusu.

V akej výške bude príspevok poskytovaný?

 1. V prípade varianty A, kedy zamestnávateľ nie je schopný svojim zamestnancom prideľovať prácu, sa výška príspevku odvíja od toho, či zamestnávateľ má alebo nemá uzavreté kolektívne zmluvy :
 • Ak zamestnávateľ nemá s odbormi uzatvorenú kolektívnu zmluvu, podľa Zákonníka práce prepláca zamestnancovi na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku. V tomto prípade, zamestnávateľ dostane od štátu príspevok  najviac vo výške  80%, maximálne však 880 €.
 • Ak zamestnávateľ s odbormi má uzavretú kolektívnu zmluvu a jej obsahom je náhrada mzdy napr. vo výške 60%, od štátu dostane príspevok vo výške týchto 60%

V uvedených prípadoch ani jeden z  kategórie zamestnávateľov nemusí preukazovať zníženie svojich tržieb a pomoc môže začať čerpať ihneď ako preukáže, že musel zamestnanca z dôvodu prekážky v práci poslať domov.

 1. V prípade varianty B, kedy sa zamestnávateľ rozhodne preukázať pokles svojich tržieb o 10% až viac, sa bude výška príspevku od štátu odvíjať od samotného poklesu tržby.

 

Pokles tržiebMarec 2020
menej ako 10%0 €
10% – 19,99%90 €
20% – 29,99%150 €
30% – 39-99%210 €
40% a viac270 €

 

Pokles tržiebApríl 2020
menej ako 20%0 €
≥ 20 %, od 20,00 – 39,99 %180 €
≥ 40 %, od 40,00 – 59,99 %300 €
≥ 60 %, od 60,00 – 79,99 %420 €
≥ 80 %, od 80 % a viac540 €

 

Príspevok pre jednoosobové s.r.o., živnostníkov a dohodárov

Ste jediným spoločníkom v s.r.o., dohodárom alebo živnostníkom a nemáte žiadny iný príjem?  Pozrite si toto video aby ste zistili, o aký príspevok budete môcť požiadať.

 

Pre koho je pomoc určená?

Štvrtá sociálna pomoc smeruje v prospech vybrané skupiny fyzických osôb, ktorými sú  jednoosobové s.r.o., SZČO, dohodári, ktorí od 13.3.2020 nemajú žiadny iný príjem.

Kto môže požiadať o príspevok od štátu?

O pomoc môžu požiadať nasledovné fyzické osoby, ktoré od 13.3.2020 nemajú žiadny iný príjem:

 1. SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej živnosti alebo pozastavila živnosť
 2. Spoločník a konateľ jednoosobovej s.r.o., ak nie je spoločníkom v inej s.r.o.
 3. dohodári

Aké podmienky musíte spĺňať?

 1. Platný, pretrvávajúci právny vzťah
 2. Neexistencia žiadneho iného príjmu
 3. Výška čistého zisku nepresiahla sumu 9600€ – podmienka platná len pre s.r.o.

Nevyhnutnou podmienkou poskytnutia štátnej pomoci pre túto skupinu osôb, je potreba preukázať platný a existujúci právny vzťah, teda vzťah, ktorý počas mimoriadnej situácie nebol ukončený. V praxi to znamená, že konateľ v rámci jednoosobovej s.r.o. má povinnosť preukázať platnú dohodu o výkone funkcie konateľa a dohodár má povinnosť preukázať napr. dohodu o výkone pracovnej činnosti, ktorá ešte stále trvá a nebola ukončená.

Druhou podmienkou je vyhlásenie, že táto osoba za daný mesiac nevykazovala žiadny iný príjem, ktorými by dokázala uspokojovať svoje životné potreby.

Napokon je tu aj podmienka, ktorá sa vzťahuje výlučne na jednoosobové s.r.o. a je ňou potreba preukázania, že výška čistého zisku s.r.o. za rok 2019 nepresiahla sumu 9600 €.

V akej výške bude príspevok poskytovaný?

Štvrtá sociálna pomoc bude na jednotlivé osoby poskytovaná vo výške 210 € mesačne a vo výške 105 € za mesiac marec.