Právnický blog

Slovenský kurzarbeit a príspevok pre jednoosobové s.r.o.

Slovenský kurzarbeit, príspevok pre jednoosobovú s.r.o., živnostníkov a dohodárov

 

Vláda SR pristúpila k rozšíreniu sociálnej pomoci v rámci pracovnoprávnych vzťahov, a to najmä v prospech zamestnancov a zamestnávateľov. Pomoci sa však dočkajú aj dohodári a jednoosobové s.r.o.

Balíkov pomoci je v súčasnosti už niekoľko, a mnohí z vás sa v nich začínate strácať. V nasledujúcom článku sa vám pokúsime jednoducho vysvetliť, kedy môžete o aký príspevok požiadať.

Vo všeobecnosti príspevky rozdeľujeme do štyroch skupín:

 1. príspevok pre zamestnávateľov, ktorým vyplynula povinnosť zatvoriť svoje prevádzky
 2. príspevok pre SZČO
 3. príspevok pre zamestnávateľov s obmedzenou prevádzkou alebo poklesom tržby
 4. príspevok pre tých, ktorí nemajú iný príjem

Kompletné informácie o všetkých príspevkoch, riešenie právnych problémov súvisiacich s touto krízou a vzory dokumentov nájdete v knihe Právna pomoc pre firmu v kríze.

O prvých dvoch príspevkoch si môžete prečítať v článku Príspevok na mzdy zamestnancov a príspevok pre SZČO počas koronavírusu.

Slovenský kurzarbeit

Zamestnávatelia, ktorí nemajú pre zamestnancov prácu alebo vykazujú pokles tržieb, môžu dostať od štátu príspevok. Sledujte toto video a dozviete sa, ako môžete tento príspevok získať.

 

Aké zmeny priniesla tretia sociálna pomoc?

Najnovšia, tretia kategória sociálnej pomoci prináša zmeny predovšetkým v tom, že ponúka zamestnávateľom vybrať si z dvoch možných príspevkov.

A: Prvou z týchto možností je často spomínaný Kurzarbeit na Slovensku. ktorého cieľom je poskytovanie finančnej pomoci na každého zamestnanca, ktorému z dôvodu mimoriadnej situácie zamestnávateľ nemôže ďalej prideľovať prácu. To znamená, že ak kvôli kríze (napr. nedostatku objednávok) musel zamestnávateľ (SZČO alebo právnická osoba) poslať svojho zamestnanca na prekážky v práci, štát bude mzdy týchto zamestnancov preplácať.

B: Druhou možnosťou je preukázanie poklesu svojich tržieb, ktoré nastali v dôsledku pandémie. Príspevok sa v tomto prípade bude odvíjať od výšky poklesu tržby.

Dôležité je poznamenať, že zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z týchto možností, nemôže poberať príspevky za obe varianty.

Pre koho je pomoc štátu určená?

Pomoc je určená pre tých zamestnávateľov (vrátane SZČO), ktorí v čase trvania mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Kto môže požiadať o príspevok od štátu?

O príspevok môžu žiadať dve kategórie zamestnávateľov :

 • Tí, ktorí museli prerušiť alebo obmedziť výkon svojej prevádzkovej činnosti, hoci im táto povinnosť od ÚVZ nevyplývala
 • Tí, ktorí majú pokles tržieb, znížili sa objednávky a pod.

Pre zamestnávateľov, ktorí majú povinne zatvorené prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, je určený príspevok na mzdy zamestnancov v rámci prvej kategórii. Viac sa dočítate v článku Príspevok na mzdy zamestnancov a príspevok pre SZČO počas koronavírusu.

V akej výške bude príspevok poskytovaný?

 1. V prípade varianty A, kedy zamestnávateľ nie je schopný svojim zamestnancom prideľovať prácu, sa výška príspevku odvíja od toho, či zamestnávateľ má alebo nemá uzavreté kolektívne zmluvy :
 • Ak zamestnávateľ nemá s odbormi uzatvorenú kolektívnu zmluvu, podľa Zákonníka práce prepláca zamestnancovi na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku. V tomto prípade, zamestnávateľ dostane od štátu príspevok  najviac vo výške  80%, maximálne však 880 €.
 • Ak zamestnávateľ s odbormi má uzavretú kolektívnu zmluvu a jej obsahom je náhrada mzdy napr. vo výške 60%, od štátu dostane príspevok vo výške týchto 60%

V uvedených prípadoch ani jeden z  kategórie zamestnávateľov nemusí preukazovať zníženie svojich tržieb a pomoc môže začať čerpať ihneď ako preukáže, že musel zamestnanca z dôvodu prekážky v práci poslať domov.

 1. V prípade varianty B, kedy sa zamestnávateľ rozhodne preukázať pokles svojich tržieb o 10% až viac, sa bude výška príspevku od štátu odvíjať od samotného poklesu tržby.

 

Pokles tržiebMarec 2020
menej ako 10%0 €
10% – 19,99%90 €
20% – 29,99%150 €
30% – 39-99%210 €
40% a viac270 €

 

Pokles tržiebApríl 2020
menej ako 20%0 €
≥ 20 %, od 20,00 – 39,99 %180 €
≥ 40 %, od 40,00 – 59,99 %300 €
≥ 60 %, od 60,00 – 79,99 %420 €
≥ 80 %, od 80 % a viac540 €

 

Príspevok pre jednoosobové s.r.o., živnostníkov a dohodárov

Ste jediným spoločníkom v s.r.o., dohodárom alebo živnostníkom a nemáte žiadny iný príjem?  Pozrite si toto video aby ste zistili, o aký príspevok budete môcť požiadať.

 

Pre koho je pomoc určená?

Štvrtá sociálna pomoc smeruje v prospech vybrané skupiny fyzických osôb, ktorými sú  jednoosobové s.r.o., SZČO, dohodári, ktorí od 13.3.2020 nemajú žiadny iný príjem.

Kto môže požiadať o príspevok od štátu?

O pomoc môžu požiadať nasledovné fyzické osoby, ktoré od 13.3.2020 nemajú žiadny iný príjem:

 1. SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej živnosti alebo pozastavila živnosť
 2. Spoločník a konateľ jednoosobovej s.r.o., ak nie je spoločníkom v inej s.r.o.
 3. dohodári

Aké podmienky musíte spĺňať?

 1. Platný, pretrvávajúci právny vzťah
 2. Neexistencia žiadneho iného príjmu
 3. Výška čistého zisku nepresiahla sumu 9600€ – podmienka platná len pre s.r.o.

Nevyhnutnou podmienkou poskytnutia štátnej pomoci pre túto skupinu osôb, je potreba preukázať platný a existujúci právny vzťah, teda vzťah, ktorý počas mimoriadnej situácie nebol ukončený. V praxi to znamená, že konateľ v rámci jednoosobovej s.r.o. má povinnosť preukázať platnú dohodu o výkone funkcie konateľa a dohodár má povinnosť preukázať napr. dohodu o výkone pracovnej činnosti, ktorá ešte stále trvá a nebola ukončená.

Druhou podmienkou je vyhlásenie, že táto osoba za daný mesiac nevykazovala žiadny iný príjem, ktorými by dokázala uspokojovať svoje životné potreby.

Napokon je tu aj podmienka, ktorá sa vzťahuje výlučne na jednoosobové s.r.o. a je ňou potreba preukázania, že výška čistého zisku s.r.o. za rok 2019 nepresiahla sumu 9600 €.

V akej výške bude príspevok poskytovaný?

Štvrtá sociálna pomoc bude na jednotlivé osoby poskytovaná vo výške 210 € mesačne a vo výške 105 € za mesiac marec.

 

 

 

myšlienok na “Slovenský kurzarbeit a príspevok pre jednoosobové s.r.o.

 1. Kedy dostanú prispevok dohodári?

  1. n n píše:

   Dobrý deň,
   Podľa informácií z ministerstva práce, zvažuje sa pre dohodárov schválenie vyššieho príspevku ako bolo pôvodne navrhované, rozhodnuté o tom by malo byť v priebehu budúceho týždňa. Sledujte našu Facebook stránku a budeme vás určite informovať.

  2. n n píše:

   Dobrý deň,
   informácie o príspevku pre dohodárov nájdete v tomto článku: https://lanikovagroup.sk/dotacia-sos-je-na-svete/

 2. ab píše:

  Dobrý deň prajem, čo to znamená – nemá žiaden iný príjem? Chcel by som Vás pekne poprosiť o pomoc v mojej špecifickej situácii:

  Teda ukážkový príklad:
  – mám jednoosobovú s.r.o č. 1 na ktorú chcem požiadať o pomoc/ príspevok (som však aj konateľom v druhej jednoosobovej s.r.o č.2- tá má však nulové príjmy už 1 rok s ňou “nehýbem “, momentálne tam nič nerobím, som tam však 100% konateľ a zároveň 100% spoločník – na tú samozrejme o pomoc žiadať nechcem)
  – minulý rok nepresiahla s.r.o “č1″ na ktorú chcem požiadať ,a v ktorej aktívne vykonávam funkciu konateľa, o pomoc čistý zisk 9600 €
  -s.r.o. č1 má za marec nulové príjmy
  -s.r.o č. 1 má za apríl príjem, web pomáhame ľudom však citujem hovorí: ” Podmienkou je, že tieto osoby nemajú od 13. 03. 2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti”

  Čo to znamená “žiaden iný príjem” z podnikateľkskej činnosti? Príjem môže byť ak aj vydám faktúru na 100€, či povedzme aj 5 € avšak náklady mi to nepokryje. Aj 1 € je príjem. Vy hovoríte o príjme ” osoba za daný mesiac nevykazovala žiadny iný príjem, ktorými by dokázala uspokojovať svoje životné potreby.” To je veľmi všeobecná resp. vágna definícia, nakoľko každý má iné životné potreby, ktoré môže uspokojovať v rozdielnej sume. Mám povedzme vysoký nájom, vysoké náklady na fungovanie atď,

  Teda môžem v mojom prípade požiadať o pomoc ak:
  – v marci mám nulové príjmy
  – v apríli mám príjem ( v akej hodnote maximálne pre jednoosobové s.r.o. tento príjem môže byť za daný mesiac)??
  – o máji ešte netuším
  -zároveň spĺňam pravidlo o zisku za minulý rok
  – som však konateľom v ďalšej jednoosobovej s.r.o.
  – ako fyzická osoba nemám nijaký iný príjem, nie som nikde zamestnaný, nepoberám žiaden dôchodok, jednoducho povedané všetko moje živobytie vyplýva z sro. č 1

  Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď. Preštudoval som všetky oficiálne weby a definície avšak, čo sa týka mojej situácie, na to som odpoveď nikde nenašiel. Vaše video je skvelý nápad no Vaša definácia ” žiadneho iného príjmu mi to trocha zamotala”.
  želám pekný večer

  1. Ladislav píše:

   Toto presne zaujíma aj mňa. Nikde som nenašiel presnejšiu definíciu “žiadny iný príjem”, písal som mail z pomahameludom.sk ziatal žiadna odpoveď. Ale podľa mojho názoru: Mám prerušenú alebo obmedzenú živnosť ? Mám. Obmedzenú tak že mám napr. 20% tržieb. Mám nejaký INÝ príjem okrem tej obmedzenej živnosti? napr. Prac. zmluvu, dohodu, sro, komisionársku, poslanec, honoráre … NEMÁM, tak mám nárok na príspevok.
   To je ale môj logický názor na uvedený problém.

  2. Barbora píše:

   Dobrý deň, s.r.o. môže mať príjem. Požiadavka žiadneho iného príjmu sa týka fyzickej osoby – spoločníka a konateľa, ktorý žiada o príspevok. Táto osoba nemôže ať žiadny iný príjem.

   1. Ab píše:

    Dobrý deň Barbora, nakoniec som zistil, že to, čo píšete dáva zmysel, vďaka. Až teraz som pochopil tú konkrétnu formuláciu o žiadnom “inom príjme”. Verím, že nebude problém, ak som zároveň konateľom v ďalšej jednosobovej s.r.o ( tým pádom aj 100 % spoločník) tá s.r.o však nemá žiadne obraty.

  3. Štefan píše:

   Dobrý deň. Som SZČO a za uzatvorené objednávky (následne zrealizované služby) s treťou stranou (klienti) na účet a v mene spoločnosti pre ktorú pracujem dostávam dohodnutú odmenu, ktorú fakturujem. Spoločnosť od 13.3.2020 pozastavila činnosť z dôvodu Koronavírusu. Dňa 10. marca som mal príjem – oneskorená úhrada faktúry ešte zo septembra 2019 a ktorá mala byť uhradená v mesiaci vystavenia, v mesiaci apríl som nemal žiadny príjem, dňa 4.mája mám príjem – taktiež oneskorene uhradená faktúra vystavená v mesiaci február 2020 a tiež mala byť uhradená v tom istom mesiaci.
   Moja otázka znie:
   1/ môžem požiadať o príspevok za mesiac apríl 2020 vo výške 210,- € , prípadne ako ostatné mesiace?
   2/ môžem požiadať o príspevok za apríl ak v krátkej dobe preruším živnosť a požiadam o predčasný dôchodok?

 3. Jozefína píše:

  Dobrý deň chcem sa opýtať či by som si mohla podať žiadosť ak som študent ktorý má dohodu?

  1. n n píše:

   Dobrý deň, aktuálne informácie k príspevku pre dohodárov nájdete v tomto článku https://lanikovagroup.sk/dotacia-sos-je-na-svete/.

 4. Juraj Poláček píše:

  Dobrý deň,
  Chcel by som sa prosím opýtať. Som konateľom v jednoosobovej sročke a zároveň som v tejto svoje firme zamestnaný. Platím si sociálne a zdravotné odvody. Mám prosím nárok na nejakú pomoc? Pracujem v turizme a môj príjem klesol na nulu. Opatrenie č.4 nie je pre mňa, pretože si platím odvody a som zamestnancom.
  Ďakujem

  1. n n píše:

   Dobrý deň, podľa uvedeného by sa na vás mohlo vzťahovať opatrenie 1 alebo 2, prečítajte si o tom viac v tomto článku https://lanikovagroup.sk/prispevok-na-mzdy-zamestnancov-a-prispevok-pre-szco-pocas-koronavirusu/ alebo na stránke pomahameludom.sk

  2. denisa píše:

   Dobry den, ja som presne vo vasej situacii a patram po informaciach. Ako ste to vyriesili na jar? Aj teraz ziadate o nejaku podporu? Je pre nas vobec niektore z existujucich opatreni vhodne?

 5. Štefan píše:

  Dobrý deň, môžem očakávať odpoveď na moje otázky zo dňa 4. mája 2020 o 16:55 – viď. o tri vyššie ?

 6. Katarína Lévardyová píše:

  Konateľ jedno osobovej sro môže požiadať SOS dotáciu nemal v sro žiadny príjem? Občan s trvalým bydliskom SK.
  Prechodne býva a pracuje na zmluvu v Irsku. Danové povinnosti za rok 2019 vyplývajúce zo zmluvy má splnené daňové priznanie odovzdané. Dakujem pekne.

 7. situacia s pomocou píše:

  Pre všetkých, ktorých to zaujíma a týka sa ich pomoc č.4 pre JEDNOOSOBOVÉ S.R.O.:
  1.-čo znamená žiaden iný príjem ?
  : znamená to to, že s.r.o, jednoducho laicky povedané (jednoosobová s.r.o.) nesmie mať na svojom bankovovom účte za daný mesiac (marec,apríl, máj) žiadnu plusovú platbu (teda nesmiete od nikoho obdržať peniaze za vaše fakturované služby). Zároveň vy, ako konateľ danej jednosobovej s.r.o. nesmiete mať žiaden príjem na svoju fyzickú osobu (dôchodok, výsluhový dôchodok, čokoľvek čo je oficiálnym príjmom) Príjem nemôžem mať ani právnická osoba teda vaša s.r.o, a ani vy ako fyzická osoba

  2.- HORNÁ HRANICA príjmu nie je stanovaná, a preto, ak aj obrdžíte hoc ČO I LEN 1 € (slovom jedno euro ! – diskusia nižšie ) tak ste, zo žiadosti o pomoc za daný mesiac diskvalifikovaný.
  NAPR.
  :marec máte len mínusové položky na účte – platíte za nájmy hoc čo, ale žiadne prichádzajúce platby (od 13.3. za celý kalendárny mesiac marca) máte nárok na pomoc za marec
  :apríl vám niekto zaplatí faktúru 5 €, ale nepríde Vám inak nič, podľa úradu práce a zákona, strácate nárok na pomoc
  :máj, opäť máte len mínusové resp. žiadne položky na firemnom účte – máte nárok na pomoc
  :vyplácaná odmena konateľa za pôsobenie v jednoosobovej s.r.o sa ako príjem NERÁTA. (to je oukej, podľa pomahameludom.sk)

  3.- TYP účtovníctva
  – ak máte jednoduché účtovníctvo, to znamená, že daná “plusová” platba, ktorá vám príde na firemný účet sa ráta jednoducho za deň v mesiaci, ktorý prišla ( vtedy strácate nárok na pomoc) aj keď vám niekto zaplatí povedzme faktúru, ktorú ste vystavili v januári na 7 € za niečo a zrazu si Váš klient uvedomil “ups zabudol som zaplatiť” pošlem to v marci. Máte jednoducho smolu, poďakujte sa tým, ktorí tvorili pravidlá
  – ak máte podvojné účtovníctvo, platba sa ráta dátumom vystavenia faktúry ( aj keď Vám peniaze v daný mesiac reálne za ňu na účet neprídu) – ak ste vystavili faktúru klientovi vo februári a on ju zaplatí až v marci, tak máte za mesiac marec nárok na pomoc, pokiaľ ste v nom nevystavili iný faktúru s marcovým dátumom

  ***!!!Prosím berte tieto informácie s rezervou. Zdroje sú z diskusie s úradom práce, min. práce a z webu pomahameludom (resp. z vlastných skúseností) Ak máte iné informácie, ktoré máte overené pokojne sa nechám opraviť.
  toto nemusí byť 100 % pravde. ste zodpovedný za vlastné kroky so žiadosťou a voči zákonu

  DISKUSIA: Táto pomoc je neskorá a hlavne NEVHODNE NASTAVENÁ ! nestanoviť hornú hranicu príjmu pre s.r.o za daný mesiac a tým dať 1 € na úroveň ho aj 5000 € musí jednoznačne udierať svojou nerozumnosťou na rozum….
  Napr. v marci dostanete 10 € v jednoduchom uctovnictve – máte smolu. V apríli vám niekto vyplatí faktúru 9000 € za vase sluzby, radujete sa. V maji mate opat nulovy prijem – urad práce vám dá aj tak podporu 210 €. Mozem sa mylit, ale podla logiky a infomracii, ktoré mám v momentálne case z roznych zdrojov, mi to príde na hlavu. Budem rád za konstruktívnu diskusia a dialog.

  naviac k informáciám, ktoré som napísal hore som sa dopátral rôznymi cestami asi tak po 15/20 dňoch od ohlásenia pomoci ked som nevedel čo a ako vlastne bude., keďže vám nevedia poradiť sprvu ani oficiálne kontaktné linky pomahameludom.sk a aj právnici majú sprvu rozdielny výklad zákona. Ponaučenie ? Nespoliehať sa na štát…. Napriek tomu verím, že pomoc je dolezitá a ludom v núdzi s naozaj 0 príjmom ( ak zrovna nemajú smolu a nepristálo im tam niekde 1 € ) tato pomoc pomôže.

 8. Maya píše:

  Dobrý deň,

  majú nárok na pomoc aj jednoosobové s.r.o , kde konateľ je bez nároku na odmenu?

  Vopred ďakujem za odpoveď

 9. Nora píše:

  Dobrý večer chcem sa spýtať , že prečo nemôžu požiadať o dotáciu od štátu viacosobové s.r.o. Ja som konateľ aj spoločník a manžel je tiež spoločník. Pracujeme v cestovnom ruchu a teda príjem mame nulový.
  Ďakujem za odpoved.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.