Rodinné právo

rozvod_manzelstva_advokat_lanikova_group

Rozvod. Kedy vás súd rozvedie? Rozvod ako taký je  pre mnohých chúlostivá a často zdĺhavá záležitosť. Na to, aby ste sa vyhli ďalším nepríjemnostiam a komplikáciám počas tohto procesu je dôležité zvoliť správny prístup. Je potrebné uvedomiť si niekoľko skutočností. V zásade je pre obe strany lepšie, ak sa vedia navzájom dohodnúť na rozvode samotnom, teda či s ním […]

lanikova_group_advokatska_kancelaria_advokat_rozvod_manzelstva

Ako napísať návrh na rozvod manželstva? Platné manželstvo môže v podmienkach Slovenskej republiky zaniknúť len rozvodom, samozrejme okrem prípadu smrti jedného z manželov alebo vyhlásenia jedného z manželov za mŕtveho. O rozvode manželstva rozhoduje súd. Stiahnite si vzor návrhu na rozvod vypracovaný našimi advokátmi. Čo musí návrh na rozvod manželstva obsahovať? Konanie o rozvode sa začína na návrh, ktorý musí […]

lanikova_group_advokatska_kancelaria_advokat_rodinne_pravo

Novela zákona o rodine v roku 2015 Dňa 26. júna 2015 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2016.  Nová právna úprava prináša niekoľko zmien, prehľad tých najdôležitejších uvádzame v tomto článku. Základné zásady zákona o rodine Cieľom novely zákona o rodine je predovšetkým posliniť ochranu maloletých detí […]