Právnický blog

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa 2024

novy_zakon_o_ochrane_spotrebitela

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa 2024

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prináša a ako sa máte na ne pripraviť? To sa dozviete v tomto článku.

Dňa 24.4.2024 bol schválený nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Ten ruší doterajšiu právnu úpravu o ochrane spotrebiteľa a zavádza úplne nové povinnosti. Cieľom je modernizácia spotrebiteľskej legislatívy a jej zosúladenie s právnymi predpismi EÚ. Zákon je namierený proti nekalým obchodným praktikám ako je napríklad manipulácia s cenou tovaru pri zľave, či klamlivé hodnotenia zákazníkov. Pôvodne mal byť zákon prijatý už dávnejšie, no prezidentka využila svoje právo veta, a tak sa celý legislatívny proces o niečo predĺžil. V susednej Českej republike bola smernica EÚ transponovaná do ich právneho poriadku už v roku 2023, a to novelou zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá nadobudla účinnosť 6. januára.

Od kedy sa vás to týka?

Zákon o ochrane spotrebiteľa nadobúda účinnosť k 1.7.2024. To znamená, že všetky osoby sa ním budú riadiť od tohto dátumu.

Do kedy je potrebné upraviť eshop?

Pokiaľ predávate tovar alebo poskytujete služby na diaľku, napr. prostredníctvom eshopu, musíte najneskôr do 1.7.2024 zosúladiť všetky právne dokumenty ale aj nastavenie webu s novým zákonom o ochrane spotrebiteľa. Upraviť je potrebné najmä obchodné podmienky, reklamačný poriadok a poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy.

Týka sa to aj kamenných obchodov?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje celú oblasť ochrany spotrebiteľa. To znamená, že sa týka všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby spotrebiteľom. Zákon sa teda vzťahuje aj na kamenné predajne, avšak tieto obvykle obchodné podmienky nemajú. Upraviť však budú musieť reklamačný poriadok, nakoľko podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa pozmenili.

Tip: Obchodné podmienky si zvládnete pripraviť aj sami! Stačia vám spoľahlivé vzory vypracované našimi advokátmi.

vzorove_obchodne_podmineky_2024

Aké hlavné zmeny nový zákon prináša?

Nakoľko nový zákon o ochrane spotrebiteľa predstavuje úplne novú právnu úpravu, spojených je s ním množstvo zmien. Zavádza úplne nové pojmy, ukladá ďalšie povinnosti, ale aj vedie podnikateľov k vyššej transparentnosti ohľadom cien a recenzií zákazníkov. Vybrali sme pre vás tie najpodstatnejšie zmeny.

V prvom rade sa zmeny budú týkať zamedzenia klamlivých reklám o cene tovaru. Určite sa vám stalo, že ste kúpili tovar v zľave, no neskôr ste zistili, že poskytnutá zľava nebola až taká vysoká ako deklarovali. Takýmto praktikám s manipuláciou ceny spred zľavy je koniec. Nový zákon totižto prináša povinnosť obchodníka poskytnúť informáciu o najnižšej cene tovaru za posledných 30 dní pred znížením ceny.

Zmeny sa dotknú aj hodnotení od zákazníkov. Tým sa má zamedziť poskytovaniu tzv. falošných recenzií, ktoré sú schopné priniesť zmenu v spotrebiteľovom správaní. Obchodník bude mať povinnosť uvádzať na webe a príp. aj vo svojich obchodných podmienkach informáciu o tom, či recenzie od zákazníkov overuje. Pokiaľ ich overuje, musí uviesť aj to, ako to robí.

Netreba zabudnúť aj na predlžovanie lehôt pre odstúpenie od zmluvy uzavretej pri predajnej akcii alebo nevyžiadanej návšteve až na 30 dní.

Nový zákon prináša zmeny aj v samotných pojmoch. Doteraz používaný pojem predávajúci sa mení na obchodníka. Zavádzajú sa však aj niektoré úplne nové pojmy, ako napr. digitálne plnenie, digitálne služby alebo digitálny obsah. Tieto majú veľký význam vo vzťahu k poskytovateľom online služieb a predajcom digitálneho obsahu ako napr. online kurzov, nakoľko budú pre nich platiť úplne nové pravidlá, ktoré musia byť zahrnuté aj v obchodných podmienkach.

Zmeny sa dotknú aj odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy a reklamačného procesu. Ustanovenia o odstúpení od zmluvy a reklamácii odporúčame nanovo naformulovať tak, aby boli v súlade s novou právnou úpravou. Pokiaľ predávate digitálny obsah alebo poskytujete digitálne služby, budete potrebovať úplne nový reklamačný poriadok, nakoľko zavádzajú sa nové pravidlá pre reklamovanie služieb.

Novým zákonom o ochrane spotrebiteľa sa ruší doterajšia právna úprava v tejto oblasti, a to pôvodný zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. a zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Účinný síce bude až od 1.7.2024, avšak príprava na neho si bude vyžadovať určitý čas. Preto odporúčame s tým začať čím skôr.

Aby sme vám celý proces zmeny uľahčili, pripravili sme pre vzorové obchodné podmienky, podľa ktorých si vytvoríte nové právne dokumenty pre váš web úplne sami. Ak sa chcete dozvedieť viac o novom zákone, čo zahrnúť do obchodných podmienok, či ako vybaviť odstúpenie od zmluvy a reklamáciu, prihláste sa na online kurz Eshop (s)právne. Na množstve praktických príkladoch vám Barbora vysvetlí, ako po novom prevádzkovať eshop tak, aby ste sa vyhli pokute a mali všetko správne.

eshop_spravne_2024_online_kurz