Ochrana osobných údajov

Komplexné riešenie GDPR

Takmer každá firma, živnostník či organizácia spracúva osobné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail, IP adresu) svojich zákazníkov, klientov alebo zamestnancov. Pokiaľ aj vy spracúvate osobné údaje, vznikajú vám viaceré povinnosti vyplývajúce z nového Nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Na základe dôsledného auditu posúdime či spracúvate osobné údaje správne, navrhneme zmeny a nevyhnutné bezpečnostné opatrenia a vypracujeme kompletnú dokumentáciu.

Oblasti ochrany osobných údajov sa venujeme už vyše 10 rokov. Sme autori úspešnej publikácie s kompletnými vzormi GDPR v praxi, podľa ktorej GDPR zvládlo stovky zákazníkov úplne sami.

Ochrana pred pokutami

Všetky dokumenty, vypracované našimi advokátmi, sú na najvyššej odbornej úrovni. Prešli viacerými kontrolami a zaručujú 100% právnu garanciu, preto sa nemusíte obávať uloženia pokuty. Ak by ste náhodou pokutu dostali,preberieme za ňu právnu zodpovednosť

Kniha GDPR v praxi zadarmo

Riešenie GDPR nie je jednorazová záležitosť. S osobnými údajmi vašich zamestnancov či zákazníkov pracujete stále, a preto z času na čas sa k tejto problematike vrátite. Preto každému klientovi darujeme našu publikáciu GDPR v praxi, ktorá obsahuje praktické informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov.

Aké služby vám poskytneme?

 • audit spracúvania osobných údajov vo vašej firme

 • určenie vašich povinností vyplývajúcich z GDPR a zákona o ochrane osobných údajov

 • usmernenie k zosúladeniu spracúvania osobných údajov s GDPR

 • príprava záznamu o spracovateľských operáciách

 • vypracovanie dokumentácie o prijatých bezpečnostných opatreniach

 • posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

 • informácie o ochrane osobných údajov na web

 • spracovanie zmluvy so sprostredkovateľom

 • poverenie oprávnených osôb

 • vypracovanie súhlasu pre dotknutú osobu

 • zavedenie dokumentácie do praxe

 • in-house školenie zamestnancov

 • plnenie povinností externej zodpovednej osoby

 • zastúpenie advokátom pri kontrole z Úradu na ochrane osobných údajov

 • zastúpenie advokátom v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás.

Súhlasím so zasielaním užitočných informácii a reklamných materiálov na môj email

Prečítať ochranu osobných údajov