Profil advokáta

Odborné zameranie

  • rodinné právorozvod, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, práva a povinnosti k maloletým deťom, výživné
  • právo nehnuteľnostíprevod nehnuteľností, zmluvy autorizované advokátom, správa nehnuteľností, riešenie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
  • právna agenda poľnohospodárskych družstievmajetkové pomery v družstvách, zmena podoby DPL, stanovy a  interné dokumenty, zmena právnej formy družstva na obchodnú spoločnosť
  • občianske právosúdne a mimosúdne riešenie sporov, vypracovanie zmlúv, dedičské právo

Všeobecný profil

JUDr. Zdenka Lániková je advokátkou od roku 1989 a je zakladateľom advokátskej kancelárie.

Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 1985 na Právnickej fakulte UK v Bratislave s vyznamenaním a nadobudnutím titulu JUDr. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pôsobila v Advokátskej poradni č. 1 na zahraničnom oddelení ako koncipientka u advokáta JUDr. Jána Havláta, kde nadobudla bohaté skúsenosti najmä v oblasti občianskeho a medzinárodného práva. Advokátske skúšky absolvovala s vyznamenaním v roku 1989 a odvtedy nepretržite pôsobí ako advokátka.

JUDr. Zdenka Lániková v roku 1990 založila jednu z prvých súkromných advokátskych kancelárií na Slovensku, ktorá v dôsledku svojho dynamického rozvoja zmenila svoju právnu formu a v súčasnosti pôsobí pod obchodným názvom Lanikova Group, s.r.o.

Popri praxi advokáta sa venuje tiež publikačnej a mediálnej činnosti. Pravidelne poskytovala príspevky s právnou problematikou do denníka Smena a časopisu Dieťa, niekoľko rokov účinkovala v TV Markíza v právnej poradni relácie Teleráno a Doma s Markízou, poskytovala odborné vyjadrenia pre rádio Viva.

Jazykové znalosti: slovensky, český, anglický a ruský jazyk

Email: z.lanikova@lanikovagroup.sk
Tel: +421 905 430 082

Kontaktujte ma

Súhlasím so zasielaním užitočných informácii a reklamných materiálov na môj email

Prečítať ochranu osobných údajov