Všetky právne služby

Nepomôžeme vám so všetkým! Robíme len to, v čom sme fakt dobrí.

Zaslúžite si totiž len tie najkvalitnejšie právne služby.

Právo pre e-commerce

Nastavíme váš eshop tak, aby ste sa už nebáli SOI. Vypracujeme vám nové obchodné podmienky, reklamačný poriadok a formuláre, odstránime nepotrebné checkboxy a poradíme s reklamáciami.

IT právo a technológie

Vyvíjate web, aplikáciu, softvér, či zabezpečujete ich údržbu? Možno ste si tieto služby objednali. Správne nastavenie zmluvných vzťahov je základom úspešného podnikania a zabezpečí vám potrebnú ochranu.

GDPR a ochrana osobných údajov

Každý spracúva osobné údaje, a preto musí splniť povinnosti podľa GDPR. Vypracujeme vám kompletnú dokumentáciu ku GDPR, pomôžeme so správnym nastavením vzťahov a zastúpime v konaní pred úradom.

Duševné vlastníctvo a autorské práva

V dnešnej dobe je ochrana nehmotného majetku firmy kľúčová. Vytvoríme vám stratégiu ochrany duševného vlasntíctva, zabezpečíme ochranu autorských práv, registrujeme ochrannú známku či zastúpime v sporoch.

Právo v marketingu a reklame

V čom robia marketéri chyby? Aké povinnosti vám vznikajú pri usporiadaní súťaže, PPC reklamách, cookies? Poradíme vám pri realizácii jednotlivých marketingových aktivit a vypracujeme potrebné dokumenty.

Právo a umelá inteligencia (AI)

Používate AI nástroje vo svojej firme? Poradíme vám na čo si dať pozor pri ich používaní, ako je to s autorskými právami vstupov a výstupov, nastaviť licencie a ako neporušovať práva iných.

Zápis do RPVS

Zastrešíme komplexné vedenie agendy družstva, premenu DPL či zmenu právnej formy.

Obchodné právo

Pripravíme vám obchodné zmluvy a zastúpime vás v súdnych aj mimosúdnych sporoch.

Právo družstiev

Zastrešíme komplexné vedenie agendy družstva, premenu DPL či zmenu právnej formy.

Rozvod a BSM

Zabezpečíme vám rýchly rozvod a bezproblémové vyporiadanie majetku po rozvode.

Občianske právo

Pripravíme vám potrebné zmluvy a zastúpime vás v súdnych aj mimosúdnych sporoch.

Právo nehnuteľností

Vyhotovíme vám zmluvu o prevode nehnuteľnosti autorizovanú advokátom do 48 hodín.