Ostatné právne služby

Obchodné právo

Pripravíme vám obchodné zmluvy a zastúpime vás v súdnych aj mimosúdnych sporoch.

Právo družstiev

Zastrešíme komplexné vedenie agendy družstva, premenu DPL či zmenu právnej formy.

Duševné vlastníctvo

Zabezpečíme vám registráciu ochrannej známky a zastúpime v súdnych sporoch.

Rozvod a BSM

Zabezpečíme vám rýchly rozvod a bezproblémové vyporiadanie majetku po rozvode.

Právo nehnuteľností

Vyhotovíme vám zmluvu o prevode nehnuteľnosti autorizovanú advokátom do 48 hodín.

Občianske právo

Pripravíme vám potrebné zmluvy a zastúpime vás v súdnych aj mimosúdnych sporoch.