Ústavné právo

  • podanie sťažnosti na Ústavný súd SR 

  • právne poradenstvo v oblasti základných práv a slobôd

  • elektronická komunikácia s klientom

V oblasti ústavného práva poskytujeme právne služby fyzickým i právnickým osobám so zameraním najmä na právne poradenstvo a vypracovanie právnej analýzy v súvislosti s porušením základných práv a slobôd, prípravu sťažnosti a zastúpenie v konaní pred Ústavným súdom SR a pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

Mimoriadne vysokú úspešnosť máme pri uplatňovaní nároku na primerané zadosťučinenie v súvislosti s prieťahmi v konaní pred súdom.

V oblasti pracovného práva poskytujeme nasledovné služby:

  • právne poradenstvo v oblasti základných práv a slobôd

  • príprava a podanie ústavnej sťažnosti

  • zastúpenie v konaní pred Ústavným súdom SR

  • súdne a mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa porušenia základných práv a slobôd

  • zastúpenie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva