Občianske právo

Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv

Plánujete uzavrieť zmluvu? Pre vytvorenie platnej a vymožiteľnej zmluvy sú potrebné odborné vedomosti a skúsenosti z oblasti občianskeho práva. Nesprávne podmienky v zmluve vám môžu v budúcnosti vážne uškodiť.

Podľa vašich požiadaviek vám pripravíme akýkoľvek typ zmluvy. Zmluvy pripravíme na mieru už za pár dní.

Vymáhanie pohľadávok

Dlžia vám peniaze? Kontaktujte nás a my vám s vymožením pohľadávky pomôžeme. Najprv sa dôkladne oboznámime s vašim prípadom, posúdime vymožiteľnosť pohľadávky a platobnú schopnosť dlžníka. Následne pristúpime k mimosúdnemu vymáhaniu pohľadávky. Pokiaľ to nie je úspešné, budeme uplatňovať nárok na zaplatenie na súde. Rozhodnutie, ktorým súd zaviaže dlžníka zaplatiť dlžnú sumu spolu s úrokmi z omeškania a náhradov trov konania, vám vieme zabezpečiť už za pár dní.

Na základe právoplatného súdneho rozhodnutia je možné pohľadávku vymáhať v exekučnom konaní.

Zastúpenie v súdnom konaní

Našich klientov zastupujeme v súdnych sporoch vyše 30 rokov. Máme veľmi vysokú mieru úspešnosti. Ide najmä o spory z oblasti rodinného práva, nehnuteľností, dedičského práva či náhrady škody. Kontaktujte nás a pomôžeme vyriešiť aj váš problém.

Aké služby vám poskytneme?

  • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv
  • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • zastúpenie v súdnom konaní
  • zastúpenie v exekučnom konaní
  • zastúpenie v dedičskom konaní
  • náhrada škody
  • ochrana osobnosti
obcianske-pravo-zmluvy-vymahanie-pohladavok-advokat-bratislava

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás.

Súhlasím so zasielaním užitočných informácii a reklamných materiálov na môj email

Prečítať ochranu osobných údajov