Právo nehnuteľností

Zmluva autorizovaná advokátom

Právu nehnuteľností sa venujeme už vyše 30 rokov, preto Vám môžeme ponúknuť našu vysokú odbornosť v danej oblasti. Zameriavame sa na vypracovávanie kúpnych, darovacích a zámenných zmlúv pri prevodoch pozemkov, bytov, domov a iných stavieb. Poskytujeme služby tiež realitným kanceláriám, developerom, investorom a poľnohospodárskym družstvám.

Zmluvu o prevode nehnuteľnosti vám vypracujeme už do 48 hodín. Zmluvu autorizuje náš advokát, čím vám zabezpečíme rýchly, bezproblémový a lacnejší prevod nehnuteľnosti. Zmluvu autorizovanú advokátom zapíše správa katastra nehnuteľností bez toho, aby skúmala jej obsah v lehote do 20 dní. Autorizovaná zmluva je zárukou bezproblémového prevodu nehnuteľnosti, keďže jej správnosť a súlad so zákonom garantuje advokát, ktorý v prípade vzniku škody za ňu zodpovedá. Navyše autorizáciou zmluvy šetríme vaše náklady, keďže nie je potrebné overovať podpisy u notára a za vklad do katastra zaplatíte namiesto 265,50 eur za rýchly vklad len 51 eur.

Spoluvlastnícke spory

Spoluvlastníctvo nehnuteľnosti môže v praxi spôsobiť viacero problémov. Každý zo spoluvlastníkov má rovnaké práva k nehnuteľnosti, pričom ich predstavi o spoločnom hospodárení sa môžu líšiť.

V prípade spolu medzi spoluvlastníkmi sa najprv snažíme o uzatvorenie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Pokiaľ nie je dohoda možná, podielové spoluvlastníctvo zruší a vyporiada súd. Našich klientov úspešne zastupujeme na rokovaniach s protistranou, mimosúdnom a súdnom konaní.

Právne služby pre developerov

V oblasti práva nehnuteľností máme bohaté skúsenosti aj s poskytovaním právnych služieb developerom a investorom. Vypracovávame právne analýzy pri plánovaní, realizácii výstavby a následnom predaji, vyporiadavame vlastnícke, nájomné a iné práva k pozemkom, vrátane realizácie ich výkupu.

Spravujeme viacero polyfunkčných budov po celom Slovensku.

Aké služby vám poskytneme?

  • právne poradenstvo súvisiace s právom nehnuteľností
  • prevod nehnuteľností
  • kúpna, darovacia, zámenná a iná zmluva na nehnuteľnosť
  • zmluva na nehnuteľnosť autorizovaná advokátom
  • návrh na vklad a zastúpenie v katastrálnom konaní
  • právne služby developerom a investorom pri výstavbe, nadstavbe
  • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
  • zastupovanie pri uplatnení nárokov po kúpe nehnuteľnosti s vadami alebo právnymi problémami
  • založenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • zastúpenie v súdnom konaní týkajúcom sa nehnuteľnosti
pravo-nehnutelnosti-advokat-bratislava-lanikova-group

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás.

Súhlasím so zasielaním užitočných informácii a reklamných materiálov na môj email

Prečítať ochranu osobných údajov