Rozvod a vyporiadanie majetku manželov (BSM)

Rýchly a dôstojný rozvod

Jednou z ťažiskových oblastí našej praxe je riešenie právnych problémov, spojených s rozvodom, úpravou výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a majetkovým vyporiadaním rozvedených manželov.

Rozvod manželstva je obvykle veľmi nepríjemná životná fáza. Preto ako skúsení advokáti dbáme na to, aby sme vám rozvod uľahčili a zabezpečili jeho rýchly a ľahký priebeh.

Na rozvod je potrebné sa dobre pripraviť, a preto odporúčame konzultáciu s advokátom už pred podaním návrhu na rozvod. Poradíme vám, aké kroky je potrebné spraviť, pripravíme vám návrh na rozvod a zastúpime vás v konaní pred súdom.

V mnohých prípadoch sa nám podarilo dosiahnuť rozvod manželstva už na prvom pojednávaní bez účasti klienta. Radi zabezpečíme rýchly a bezproblémový rozvod na úrovni aj vám.

Výživné na dieťa

Každý z rodičov je povinný platiť na dieťa výživné. Na výške výživného sa môžu rodičia dohodnúť alebo bude určené súdom. Pri určení výšky výživného sa vychádza z výdavkov dieťaťa a schopností, možností a majetkových pomerov rodičov.

Pri právnom zastúpení klientov sa snažíme v prvom rade o zmierlivé riešenie. Pokiaľ nie je priestor na dohodu, zabezpečíme potrebné dôkazy, pripravíme presvedčivú argumentáciu a úspešne vás zastúpime v súdnom konaní.

Majetkové vyporiadanie manželov (BSM)

Majetok manželov je spoločný. Nadobúdajú ho do tzv. bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Za určitých okolností je možné zrušiť BSM aj počas trvania manželstva. Obvykle však BSM zaniká až právoplatným rozvodom manželstva. Po zániku BSM je potrebné majetok medzi manželmi vyporiadať.

Vyporiadanie BSM súdom môže byť časovo aj finančne náročné, preto sa vždy snažíme o uzatvorenie dohody. Zastúpime vám na rokovaní s protistranou a pripravíme dohodu o vyporiadaní BSM. Pokiaľ dohoda nie je možná, podáme návrh na vyporiadanie BSM a zastúpime vás v konaní pred súdom.

Aké služby vám poskytneme?

  • rozvod manželstva
  • zastúpenie v súdnom konaní o rozvod manželstva
  • zastúpenie v súdnom konaní o úprave práv a povinností k deťom
  • výživné pre deti
  • určenie rodičovstva a zapretie otcovstva
  • osvojenie dieťaťa
  • právne poradenstvo týkajúce sa rozvodu a bezpodielového majetku manželov
  • dohoda o vyporiadaní BSM
  • vyporiadanie BSM po rozvode
  • zrušenie BSM počas manželstva
rodinne-pravo-rozvod-vyporiadanie-bsm-advokat-bratislava

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás.

Súhlasím so zasielaním užitočných informácii a reklamných materiálov na môj email

Prečítať ochranu osobných údajov