Zápis KUV do OR

Pre dokončenie objednávky vyplnte tento formulár

Text

Údaje o konateľovi alebo inej osobe oprávnenej konať za spoločnosť

(pokiaľ dve a viac osôb konajú za firmu spoločne, pridajte ďalšiu osobu)

Údaje o konečnom užívateľovi výhod

(pokiaľ je ich viac, pridajte ďalšiu osobu)

Neviete kto je konečný užívateľ výhod? Prečítajte si