Právnický blog

Plán kontroly Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2018

urad_ochrana_osobnych_udajov_gdpr_lanikova_group

Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2018

Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva pravidelne kontroly zamerané na zákonnosť spracúvania osobných údajov prevádzkovateľmi. Príslušný kontrolný orgán vykonáva kontrolu na základe ročného plánu kontrol alebo mimoriadnu kontrolu na základe podozrenia z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov.

Na čo sa kontrola spracúvania osobných údajov zameriava?

Kontrola úradu sa zameriava na to, či subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb dodržiava svoje povinnosti vyplývajúce z GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Aký je plán kontroly Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2018?

Úrad na ochranu osobných údajov vykonáva riadne kontroly podľa ročného plánu. Podľa tohto plánu sa má kontrola spracúvania osobných údajov v roku 2018 zameriavať najmä na tieto oblasti:

  • konzulárne pracoviská vybraných zastupiteľských úradoch SR,
  • národná ústredňa SIRENE,
  • automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstou – EURODAC,
  • národná ústerňa EUROPOL,
  • obce, mestá a vyššie územné celky.

Pokiaľ patríte medzi prevádzkovateľov, na ktorých sa plán kontroly ochrany osobných údajov pre tento rok zameriava, odporúčame vám splniť si všetky povinosti, ktoré vám zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ukladá. V opačnom prípade môžete dostať pokutu až do výšky 20 mil. € alebo 4% celkového svetového ročného obratu.

V prípade záujmu vám radi s GDPR pomôžeme a vypracujeme vám komplexnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov, čím si splníte všetky povinnosti, ktoré vám zákon o ochrane osobných ukladá a nemusíte sa už viac báť pokút.

Pokiaľ si chcete GDPR vyriešiť sami za niekoľko dní, odporúčame vám GDPR v praxi – praktickú príručku s komplexnými vzormi je jednoduché a rýchle zavedenie GDPR do praxe.