Právnický blog

Ako získať dotáciu 1000 € na registráciu ochrannej známky alebo dizajnu?

Ako získať dotáciu 1000 € na registráciu ochrannej známky alebo dizajnu?

 

Chcete získať finančné prostriedky na registráciu ochranných známok a dizajnov? Pomôžeme vám!

Chcete ochrániť svoj brand, logo či názov produktu? Pomôžeme vám získať na to peniaze z EÚ a registrovať ochrannú známku. V rámci grantového programu Európskej komisie môžete teraz získať dotáciu až 1000 € na registráciu ochrannej známky alebo dizajnu. Finančná podpora je určená na pomoc malým a stredným podnikom a požiadať o ňu môžete až do konca tohto roka. Aj tu však platí, kto prv príde, ten prv melie, keďže žiadať o dotáciu je možné len do vyyšerpania určeného rozpočtu. Predpokladá sa však, že žiadosti budú pozastavené už od leta.

Kto môže o finančnú pomoc žiadať?

Všetky malé a stredné podniky, t.j. podniky s počtom zamestnancov do 250, so sídlom v Európskej únii sú oprávnené žiadať o finančnú podporu.

Na čo môžu byť finančné prostriedky použité?

Úspešný žiadateľ získa voucher na 1000 €. Tento môže použiť na dva typy služieb, a to konkrétne:

  • Službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan)

Ide o analýzu obchodného modelu vášho podniku, na základne ktorej vznikne stratégia v oblasti duševného vlastníctva prispôsobená vašim potrebám.

Avšak malé a stredné podniky, ktoré chcú o túto službu požiadať, musia mať sídlo v krajine, v ktorej je k dispozícii oprávnený poskytovateľ.

  • Zápis ochrannej známky alebo dizajnu

Žiadateľ môže požiadať o náhradu poplatkov za registráciu ochrannej známky alebo dizajnu. Vzťahuje sa na registráciu národnej ochrannej známky SR aj na registráciu známky EÚ.

Aká bude výška poskytnutých finančných prostriedkov pri zápise ochrannej známky alebo dizajnu?

Žiadateľ môže dostať náhradu vo výške 75% v prípade poplatkov za ochrannú známku a dizajn na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Pri poplatkoch za ochrannú známku a dizajn mimo EÚ je náhrada možná len do výšky 50%.

Zároveň platí, že maximálna výška náhrady pre jeden podnik je 1000 €.

Príklad: Poplatok za registráciu národnej ochrannej známky v SR pre tri triedy je 166 €. Ak vám však podáme žiadosť my elektronicky spolu s dotáciou, ušetríte až 118 €. Vy zaplatíte len 29 € poplatok úradu a našu odmenu za právne služby.

Príklad: Základný poplatok za registráciu ochrannej známky EÚ je 850 €. Ak dostanete dotáciu na 75% poplatku, zaplatíte len 212,50 €.

Kedy môžete podať žiadosť o finančný príspevok?

Žiadosť môžete podať kedykoľvek od konca tohto roka.

Avšak, čím skôr žiadosť podáte, tým je väčšia šanca, že príspevok získate. Rozpočet fondu pre malé a stredné podniky je totiž pevne stanovený a ak sa vyčerpá, prijímanie žiadostí sa uzavrie pred konečným dátumom. Preto odporúčame podávať žiadosť čo najskôr. Minulý rok bolo podávanie žiadostí pozastavené už na jeseň, teraz pre veľký záujem sa predpokladá pozastavenie začiatkom leta.

Môžete podať aj viac žiadostí?

V jednom časovom úseku sa predkladá iba jedna žiadosť o poskytnutie služby 1 (služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva) alebo služby 2 (zapísanie ochrannej známky a/alebo dizajnu) alebo kombináciu oboch týchto služieb. V jednom časovom úseku teda môžete podať len jednu žiadosť.  V rámci nej sa však dá požadovať preplatenie oboch služieb. Dotácia pokryje poplatok na registráciu aj viacerých ochranných známok jedného žiadateľa.

Kedy môžete podať žiadosť o registráciu ochrannej známky?

Musíte počkať na prijatie kladného rozhodnutia o udelení grantu. Následne môžete podať návrh na registráciu ochrannej známky alebo dizajnu, prípadne požiadať o služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva.

Kedy dostanete peniaze?

Lehota na uskutočnenie platieb je 30 dní od podania žiadosti o náhradu. Žiadosť o platbu predkladá žiadateľ a po jej schválení bude splatná suma zaplatená na bankový účet uvedený v žiadosti o grant alebo doplnený v žiadosti o platbu.

Ako vám môžu naši advokáti pomôcť?

Pokiaľ sa rozhodnete využiť túto možnosť a registrovať ochrannú známku s dotáciou, radi vám pomôžeme podať žiadosť na poskytnutie dotácie. Keď bude žiadosť schválená, zabezpečíme registráciu ochrannej známky, pričom služby týkajúce sa zabezpečenia dotácie budú pre vás bezplatné. Stačí, ak si objednávate registráciu slovenskej ochrannej známky alebo registráciu európskej ochrannej známky a my za vás všetko pripravíme.

eshop_spravne_2024_online_kurz