Koronavírus

Krízový štáb SR prijal radikálne opatrenia v boji proti ochoreniu Covid-19

V dôsledku výskytu nového koronavírusu na území Slovenska, vyhlásila Vláda SR mimoriadnu situáciu, ktorá platí na celom území od 12.3.2020. V súvislosti s mimoriadnou situáciou Krízový štáb SR prijal mnoho radikálnych opatrení, ktorých cieľom má byť zamedzenie rozširovania koronavírusu a ochrana zdravia obyvateľov SR. Zároveň od 16.marca 2020 platí pre štátne nemocnice na Slovensku núdzový stav.

Čo znamená mimoriadna situácia?

Mimoriadna situácia predstavuje jednu z foriem krízového stavu, v ktorom je v dôsledku mimoriadnej udalosti ohrozený život, zdravie alebo majetok človeka. Mimoriadnu situáciu vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom informačných prostriedkov Vláda SR. Po jej vyhlásení je potrebné prijať všetky nevyhnutné opatrenia. Výkonným orgánom krízového riadenia je krízový štáb, ktorý pôsobí iba dočasne po dobu existencie krízového stavu.

Aké opatrenia boli na území SR prijaté?

Od 12.3.2020 platia na celom území SR opatrenia krízového štábu, ktoré upravujú predovšetkým fungovanie všetkých foriem dopravy, hraničných priechodov, škôl a iných verejnoprávnych inštitúcií, služieb a fungovania voľnočasových aktivít.

 • Jednou z radikálnych a najdôležitejších opatrení je povinná 14- dňová karanténa pre všetkých tých, ktorí sa na územie Slovenska vrátili z akéhokoľvek iného štátu, z čoho vyplýva, že karanténa sa nevzťahuje len na osoby, ktoré na Slovensko pricestovali z Talianska, Číny alebo Južnej Kórei. Nedodržanie tejto povinnosti má za následok udelenie pokuty vo výške 1659 EUR.  Čo s osobami, ktoré sa chcú dostať zo zahraničia domov na Slovensko? Vláda 15.marca na mimoriadnom rokovaní uviedla, že každý občan, ktorý sa chce vrátiť z cudziny, má kontaktovať slovenské veľvyslanectvá, aby mala Vláda prehľad o tom, aký veľký je počet týchto občanov a následne vykoná potrebné kroky pre ich návrat domov. Po návrate na Slovensko budú všetky tieto osoby umiestnené do povinnej 14-dňovej karantény zriadenej MV SR. Momentálne sú vytvorené 3 zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly), v ktorých budú občania po návrate na SR absolvovať povinnú karanténu. Okrem iného MV SR dáva možnosť aj osobám, ktoré sa nedávno z cudziny vrátili a majú obavy o zdravie svojich blízkych, dobrovoľne kontaktovať tieto zariadenia a absolvovať v nich karanténu.
 • Čo sa týka hraničných priechodov, dosiaľ ostávajú otvorené veľké hraničné priechody, ktoré však budú podliehať hromadnej kontrole a vstup do krajiny budú mať povolené len osoby s trvalým a prechodným pobytom  na území SR, ktoré sa vedia preukázať platným cestovným dokladom. Všetky malé hraničné priechody budú uzatvorené a nepriechodné.
 • V týždni od 9.3.2020 boli zrušené denné formy štúdia  predovšetkým na vysokých, stredných a základných školách hlavného mesta. Avšak od pondelka 16. marca sa zatvárajú všetky predškolské, školské, voľnočasové zariadenia, aktivity pre deti a študentov na celom území SR.
 • Voľnočasové aktivity, akými sú všetky lyžiarske strediská, wellness centrá, zábavné parky, aquaparky, bary, diskotéky, kúpele, či fitness centrá sa dňom 13. marca povinne zatvárajú. Rovnako je tomu tak aj pri organizovaní divadelných predstavení, filmových predstavení v kinách, či obhliadok múzeí. Porušenie týchto opatrení má pre právnické osoby dôsledok uloženia pokuty vo výške 10 000 EUR.
 • Počas víkendu v dňoch 14 – 15. marca bude možné v obchodných centrách nakúpiť len nevyhnutné veci, akými sú potraviny, lieky, prípadne drogéria. Od 16.marca sa zatvárajú všetky obchody a prevádzky so službami. Z tejto povinnosti sú zatiaľ vyňaté len predajne potravín., lekárne a predajne zdravotníckych pomôcok., drogérie., čerpacie stanice., novinové stánky., veterinárne ambulancie a predajne krmív pre zvieratá., prevádzky telekomunikačných služieb., eshopy., banky, poisťovne a pošta (avšak s obmedzenými otváracími hodinami) a napokon stravovacie zariadenia s výdajným okienkom, či donáškové služby. Mnoho reštaurácií pristúpilo práve k poslednému uvedenému bodu a hoci dvere svojich prevádzok zavreli, zriadili si výdajné okienka, prípadne donáškovú službu a s dodržaním prísnych hygienických pravidiel môžu naďalej poskytovať ostatným obyvateľom stravovacie služby.
 • Všetci obyvatelia Slovenska majú prísny zákaz vstupu do domovov sociálnych služieb, domovov dôchodcov, detských domovov, ako aj zákaz vykonávať návštevy v nemocniciach.
 • Slovenská pošta, klientske centrá, okresné úrady majú obmedzené otváracie hodiny len na nevyhnutný čas ( od 8:00 do 11:00 hod. každý pracovný deň), prípadne sa služby budú vykonávať prostredníctvom internetovej alebo telefonickej komunikácie. Vstup do nich je možný len s ochranným rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.
 • V doprave boli prijaté taktiež mnohé prísne opatrenia. Od. 13. marca sa zastavuje premávanie všetkých medzinárodných vlakov a autobusov. Vnútroštátne vlaky budú podliehať režimu víkendovej dopravy. Vlaky, autobusy, MHD budú naďalej pravidelne dezinfikované. Kamiónová preprava tovaru sa nepozastavuje, nakoľko je potrebné zabezpečovať zásobovanie obyvateľov SR. Letecká doprava, ktorá je jednou z najrizikovejších dopráv bude po schválení Vládou SR pozastavená. Aj v tomto prípade platí pre každú jednu osobu povinnosť pri nástupe do MHD, autobusu, alebo vlaku opatriť svoju tvár ochranným rúškom, šálom, či inou ochranou tváre.
 • Pre štátne nemocnice na Slovensku platí od 16.marca NÚDZOVÝ STAV – pre zamestnancov a nemocničný personál to znamená možnosť presunov personálu a techniky, zdravotníci nebudú môcť odmietnuť službu a nebudú môcť vstúpiť do štrajku. Vláda zároveň vyzýva všetky súkromné nemocnice a iné súkromné zdravotnícke zariadenia aby odložili plánované operácie a poskytovali súčinnosť pri prijímaní a starostlivosti o nových pacientov nakazených koronavírusom.
 • Okrem týchto opatrení zavádzajú aj mestá, obce, či prevádzky celý rad vlastných obmedzení v boji proti šíreniu koronavírusu. Napr. mesto Nové Zámky začne pre seniorov poskytovať donášku potravín, aby sa nemuseli vystavovať riziku nákazy v potravinách. Mesto Bratislava uzavrela aj mnohé verejne dostupné priestranstvá, ako napríklad areál kúpaliska Kuchajda, či lanovku medzi Železnou studničkou a Kamzíkom. Automobilka Volkswagen taktiež pozastavuje svoju prevádzku až do odvolanie.

NOVÉ OPATRENIA OD 24.3.2020

Nová Vláda SR pokračuje v prijímaní ďalších nových opatrení. Premiér, Igor Matovič sa na tlačovej besede dňa 24.marca 2020 vyjadril, že jednotlivé opatrenia sa budú prijímať v poradí od najpodstatnejších po menej podstatné. V prvom rade je potrebné vyriešiť otázku zachovania verejnej bezpečnosti a ochranu zdravia občanov SR. V súvislosti s prvým rokovaním bolo prijatých mnoho nových opatrení a mnoho opatrení je ešte vo fáze schvaľovania.

 1. Krízový štáb navrhuje, aby bol v skrátenom legislatívnom rokovaní pozmenený príslušný zákon tak, aby umožňoval štátnym inštitúciám pristupovať k lokalizačným dátam mobilných operátorov z titulu ochrany verejného zdravia. Podobné opatrenia boli zavedené už aj v niektorých ďalších štátoch západnej EÚ a vykazujú aj pozitívne aj negatívne ohlasy, nakoľko ide o veľký zásah do súkromia fyzických osôb (viac sa o tejto téme dočítate v našom článku : https://lanikovagroup.sk/koronavirus-covid19-a-spracuvanie-osobnych-udajov-podla-gdpr/ ) Premiér sa vyjadril, že dané opatrenie sa nezavádza za účelom udeľovania pokút, ale za účelom zachovania bezpečnosti obyvateľov tým, že v prípade ak sa u nejakej osoby vyskytne ochorenie COVID-19, nech sa jednoduchšie dajú identifikovať miesta, kde sa nakazený pohyboval a upovedomiť tak potencionálne osoby, ktoré s nakazeným mohli na danom mieste prísť do kontaktu.
 2. Nosenie rúška sa stane povinnosťou nech sa nachádzate kdekoľvek okrem vlastnej domácnosti.
 3. ÚVZ SR prijal opatrenie, v ktorom sa uvádza, že od pondelka 30.marca sa bude pred nemocnicami, obchodmi, inými prevádzkami a úradmi, pri ktorých stále dochádza k stretu viacerých ľudí, merať teplota. V nadväznosti na toto opatrenie treba uviesť, že ľudia, nech sa nachádzajú kdekoľvek, budú musieť udržiavať od seba odstup aspoň dva metre. Toto opatrenie sa vzťahuje predovšetkým na rady v obchodoch, na úradoch, či pred lekárňami.
 4. V nedeľu budú zavreté všetky obchody, lekárne, drogérie, novinové stánky aj obchody s chovateľskými potrebami pre potrebu vymedzenia sanitárneho dňa a odpočinku zamestnancov.
 5. Pre dôchodcov budú vo všetkých obchodoch platiť osobitné časové vstupy od 9:00 do 12:00 hod. V tomto čase budú môcť nakupovať potraviny len dôchodcovia z toho dôvodu, aby neboli vystavovaný zbytočnému kontaktu s ostatnými kategóriami obyvateľstva. Vymedzenie času pre nákupy dôchodcov má význam aj pre využívanie MHD, pri ktorom je predpoklad, že nakoľko v daných časoch budú môcť nakupovať len seniori, aj samotné verejné dopravné prostriedky budú menej preplnené.
 6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR prijalo opatrenie o zrušení bezplatnej vlakovej dopravy pre študentov až do obdobia prerušenia dennej formy výuky. Okrem iného Ministerstvo vyzýva všetkých dôchodcov, aby okrem nevyhnutných záležitostí vôbec nevyužívali žiadnu formu verejnej dopravy a aby za každých okolností ostávali doma vo svojich obydliach.
 7. Pre zariadenia sociálnych služieb začal platiť núdzoví stav. V tomto prípade sa núdzoví stav vzťahuje predovšetkým na domovy dôchodcov, nakoľko staršie osoby nad 65 rokov patria medzi najrizikovejšie skupiny.
 8. V každej oblasti na východnom, strednom a západnom Slovensku bude vymedzená jedna nemocnica, ktorá sa bude venovať vyslovene pacientom s koronavírusom. Ostatné nemocnice si musia povinne zriadiť oddelené pavilóny, poschodia, či budovy, kde sa nakazený pacienti budú vyšetrovať a liečiť. Opatrenie má tak za cieľ zabrániť kontaktu ostatného personálu a pacientov s nakazenými COVID-19.
 9. Pred nemocnicami sa zriadia samostatné odberné (testovacie) miesta, tzv. drive-thru Covid-19 testing. Pôjde o testovanie priamo z auta, čo znamená, že samotná osoba, ktorá sa chce dať otestovať, vôbec z auta nemusí vystúpiť. Každé odberné miesto bude vedieť za jeden deň vykonať približne 70 testov.
 10. Pred nemocnicami sa budeme môcť stretnúť so zložkami Policajného zboru a s členmi armády, ktorí budú zabezpečovať verejný poriadok pred hrozbou výtržníctva a chaosu pred zdravotnými zariadeniami.
 11. ÚVZ SR, prijal opatrenie týkajúce sa uzavretia denných stacionárov. Zamestnanci svoju prácu budú vykonávať aj naďalej v domácnostiach pacientov.
 12. SR zakázala vývoz potrebných liekov mimo územia SR.
 13. Ministerstvo spravodlivosti SR prijalo opatrenie, že od 12.marca spätne, až do 30. apríla 2020 nebudú plynúť súdne lehoty.
 14. Právnické osoby budú môcť zasadať per rollam, čo znamená, že rozhodnutia budú môcť prijímať aj na diaľku bez potreby fyzického stretnutia.
 15. Výnimka v možnosti poskytovania služieb platí pre notárov a advokátov, nakoľko niektoré služby ako napríklad spísanie závetu, obyvateľom nemôže byť odobraté.
 16. Do 30.apríla nemôže dôjsť k uplatneniu dražobného práva ani exekúcii majetku.

Opatrenia, kt. chce krízový štáb presadiť :

 1. Presadiť, aby zdravotné poisťovne garantovali minimálnu výšku príjmov pre ambulancie lekárov, aby mohli naďalej fungovať a poskytovať zdravotnú starostlivosť aj keď majú momentálne menej pacientov.
 2. Riadite+ RTVS by mal zabezpečiť každodennú svätú omšu vysielanú o 18:00 hod., ako aj vysielanie vzdelávacích programov pre deti a mládež.
 3. Osobám nad 65 rokov môžu byť na pravidelnej báze zasielané cielené správy ohľadne opatrení a odporúčaní krízového štábu.

Všetky prijaté opatrenia majú za cieľ napomôcť rozšíreniu nákazy, avšak najdôležitejšou obranou je zodpovednosť všetkých obyvateľov. Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre nás nepredstavuje voľno z práce, alebo prázdniny v škole, ale vyžaduje si racionálne správanie, súdržnosť a rešpekt najmä voči starým, chorým a oslabeným obyvateľom.