Právnický blog

Je zavedenie monitorovania pomocou biometrie v Prahe v súlade s GDPR?

GDPR-Praha-advokat-lanikova-group

Mesto Praha chce zaviesť monitorovanie osôb pomocou biometrie.

Nie je to však v rozpore s GDPR?

Krajské riaditeľstvo polície chce zaviesť v hlavnom meste Českej republiky nový a efektívnejší spôsob monitorovania osôb. V súlade s tým požiadali pražský magistrát o umiestnenie šiestich špeciálnych kamier, ktoré by dokázali hromadne zaznamenávať tváre osôb a sledovať ich pohyb. Monitorovanie týchto osôb by sa tak realizovalo pomocou biometrie s čím môže mať GDPR

Pri spracúvaní biometrických údájov je potrebné byť obzvlášť opatrný. Spája sa s tým viacero právnych povinností, ktoré je podľa GDPR potrebné splniť. Pokiaľ spracúvate biometrické údaje alebo to len plánujete, odporúčame vám ss poradiť s odborníkom na riešenie GDPR, ktorým je aj naša advokátka Barbora Lániková.

Čo sú biometrické údaje?

Biometrické údaje sú podľa GDPR také údaje o fyzickej osobe, prostredníctvom ktorých je možné osobu jednoznačne a nezameniteľne identifikovať. V podstate ide o biologické, fyziologické znaky, prípadne aj o pravidelne opakovanú činnosť osoby, na základe ktorej takmer nie je možné osobu zameniť s niekým iným. Monitorovanie pomocou špeciálnych kamier, ktoré by dokázali hromadne zaznamenávať presné črty jednotlivých tvári, medzi takéto biometrické údaje nepochybne patria.

Ako upravuje spracúvanie biometrie GDPR?

V článku 9 GDPR je presne vymedzené, že pokiaľ nie sú splnené zákonom ustanovené výnimky, je prísny zákaz spracúvania biometrických osobných údajov.

Český Úrad na ochranu osobných údajov bol už v nedávnej minulosti konfrontovaný s otázkou zavedenia špeciálnych kamier, schopných rozpoznávať črty tváre. Jednalo sa o situáciu, keď v rámci futbalových podujatí fanúšikovia hrubo porušovali priebeh zápasov, častokrát aj použitím násilia. Organizátori preto požiadali o zavedenie špeciálnych kamier, ktoré pri vstupe na štadión dokážu rozpoznať nežiaducich fanúšikov a dočasne im neumožniť vstup na športové podujatie. Úrad však v danej situácii konštatoval, že na to aby mohol byť zavedený takýto veľký zásah do citlivých osobných údajov, je potrebné výslovné zákonné poverenie, pričom žiadny zákon, ani zákon o podpore športu, takéto poverenie neobsahoval.  Stanovisko Úradu bolo teda voči zavedeniu kamerového systému odmietavé.

V porovnaní so zavedením špeciálneho kamerového systému na ulice hlavného mesta sa predchádzajúca situácia veľmi neodlišuje. Hoci je pravda, že príslušníci policajného zboru sledujú predovšetkým zachovanie bezpečnosti a poriadku, zásah do osobných práv je priveľký a nemajú naň žiadne výslovné zákonné zmocnenie. Voči sebe tak stoja dve strany. Jedni argumentujú tým, že predsa zavedenie tohto spôsobu monitorovania osôb, by umožnilo nájsť hľadaných páchateľov a kamery by mali slúžiť ochrane verejného poriadku. Druhá strana argumentuje tým, že za posledné roky sa kriminalita znížila, tak prečo by sa mal zavádzať takýto hrubý zásah do ľudských práv. Navyše v prospech odmietajúcej strane hrá aj fakt, že vo Veľkej Británii takéto kamery zavedené už sú, ale osobu identifikujú až v 81% prípadov nesprávne.

Či sa Krajskému riaditeľstvu polície zavedenie tohto systému podarí, uvidíme.